Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Rádiový systém I/O pro explozivní zónu 1

S novými jednosměrnými rádiovými pojítky systému RAD-Line IO lze nyní realizovat přímý rádiový přenos technologických dat z explozí ohrožené zóny 1. S použitím přístroje RAD-Line IO, model RAD-ISM-2400-SET-UD-RPS-NAM-EX, je možné snímat jiskrově bezpečně v prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 0, 1 a 2 dva digitální řídicí signály a jeden analogový signál ze snímače (4 až 20 mA). Signály se přenášejí k přijímači umístěnému v bezpečném prostředí, popř. v explozivní zóně 2. Model RAD-ISM-2400-SET-UD-RPS-EX umožňuje přenášet pouze analogový signál 4 až 20 mA.
 
Rádiové systémy, napájecí zdroj a jiskrově bezpečný oddělovací zesilovač jsou pevně zapouzdřeny v krytu typu ex d vybaveném bezpečnostní exbariérou pro vysokofrekvenční napájecí anténní vedení. Tím se zamezuje možný průnik iniciační energie přes anténní napáječ. Výhodou je, že k bariéře lze připojit pasivní standardní antény. Dosah a rychlost rádiové komunikace tímto nejsou omezeny.
 
Rádiová technika Trusted Wireless, vyvinutá speciálně k použití v průmyslu, navíc nabízí bezpečné a bezporuchové bezvodičové spojení na vzdálenost až několika kilometrů. Díky použité metodě přeskoku kmitočtu lze provozovat až sto systémů paralelně. Systém RAD-Line IO dovoluje realizovat v pevném pouzdru také moduly na zakázku.
 
Phoenix Contact, s. r. o., tel.: +420 542 213 401, fax: +420 542 213 701, http://www.phoenixcontact.cz