Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Rádiová ovládací zařízení

Automa 3/2001

Ing. Jaromír Stránský, OS-KOM spol. s r. o.

Rádiová ovládací zařízení

Německá firma Hetronic Steuersysteme byla založena v roce 1982 a od roku 1985 se specializuje na rádiovou řídicí techniku. V současné době patří mezi největší výrobce v oboru: má závody v SRN, USA, Itálii, Japonsku, Austrálii a na Maltě a zastoupení v mnoha zemích všech kontinentů. Významné místo zaujímá ve výrobě dálkových rádiových ovládání strojů, především jeřábů, zdvihacích zařízení, dopravníků a jiných manipulačních zařízení. Rozhodne-li se zákazník ovládat pohyb těchto strojů dálkově s pomocí přístrojů firmy Hetronic, přinese mu to ve srovnání s jinými druhy ovládání snížení nákladů na provoz a vyšší efektivitu práce. Důraz je kladen i na bezpečnost a co nejvyšší komfort obsluhy. Firma proto vyrábí i doplňková zařízení, např. pro zamezení kývání břemene během transportu. Samozřejmostí je prohlášení o shodě a certifikát od ČTÚ (Český telekomunikační úřad).

Dálkové rádiové ovládání
Výrobce dodává ovládání ve čtyřech základních řadách (GA600, GA609, GA610, GA611). Rozdíly spočívají v ovládacích prvcích (tlačítkové nebo pákové křížové, popř. přímočaré ovládače) a ve stupni bezpečnosti, které je nutné zvolit podle toho, pro jaké provozní aplikace jsou ovládání určena. Vyměnitelný akumulátor umožňuje osmihodinový až desetihodinový chod vysílače.

Obr. 1.

Řada GA600 byla vyvinuta pro rádiové ovládání dopravních pásů, vibrátorů, čerpadel a jiných strojů a zařízení s několika řídicími funkcemi (ovládání pohybu, osvětlení, houkačky, popř. dalšího spínacího kontaktu). Uplatnění nalezne v průmyslu, stavebnictví, lesnictví a zemědělství. Řada GA600 zaručuje optimální bezpečnost a je vybavena jištěním proti neúmyslnému spuštění stroje, a to i při poruše ovládání. Obsluha se může libovolně pohybovat a řídit stroj vždy z toho místa, odkud má nejlepší výhled a kde má zajištěnu co největší bezpečnost.

Tato řada má několik provedení. Provedení do jedné ruky může být jednotlačítkové nebo dvoutlačítkové. Další provedení vysílače řady GA600 je pro pevné uchycení, např. na ovládaný stroj.

Řada GA609 může být použita např. pro řízení zdvihadel, menších jeřábů a otočných jeřábů.

Má několik variant, které se liší typem vysílače. Komfortní a oblíbenou verzí vysílače v této řadě je typ Ergo (obr. 1). Jde o standardní provedení pro zdvihadla a jeřáby s dvoustupňovým pohonem. Ovládání je pohodlné – dovoluje řídit zařízení jednou rukou. Druhou rukou může obsluha současně bezpečně usměrňovat ukládání břemene na požadované místo.

Vysílače Ergo mají přepínač s odnímatelným klíčem, který zabraňuje nechtěnému zapnutí nebo zapnutí nepovolanou osobou.

Obdobný odnímatelný klíč je i u vysílačů Nova. Ty jsou vhodné zejména pro řízení mostových jeřábů, a to i pro pohony vybavené frekvenčním měničem. Kromě tří standardních provedení jsou k dispozici i provedení vysílače podle přání zákazníka se speciálními ovládacími prvky. Vysílač je vybaven robustním krytem. Funkce start je u standardních provedení zabudována v přepínači klíče. Ovládač pro vysílače Nova má maximálně čtyři stupně v každé ose (obr. 2). Výrobky řady Nova je též možné dodat s proporcionálními pákovými ovládači.

Řada GA610 má dvě verze vysílače, GL a GR. Provedení GR při pádu obsluhy nebo za jiných nepředvídatelných okolností, na rozdíl od GL, automaticky vypne všechny řídicí funkce a tím v některých případech zabrání možné havárii (princip „mrtvý muž“). U těchto typů nabízí firma Hetronic pákové ovládače v až pětistupňovém provedení s dvouhodnotovými výstupy a nebo s analogovým výstupem s citlivým polohováním. Dálkové rádiové řízení lze vybavit zpětným hlášením s výstupem na LCD nebo LED. Zpětné hlášení zajišťuje větší bezpečnost a předává obsluze více informací o stavu a poruchách řízeného stroje, údaje o měření, pořizování dat nebo provozní pokyny. Zpětné hlášení je plně duplexní a je možné přenášet jak analogové, tak i dvouhodnotové signály. Zobrazení analogových signálů je možné na víceřádkovém displeji. Textová hlášení jsou programována podle zadání zákazníka.

Obr. 2.

Série GA611 je v zásadě shodná s předcházející řadou, ale pro maximální bezpečnost jsou přenášená data dvojitě kontrolována. Je schválena pro řízení pracovních plošin a pracovních košů. Modulární konstrukce umožňuje snadnou úpravu a eventuální doplnění přístroje o dodatečné funkce podle požadavků aplikace.

Všechna uvedená zařízení je možné dodat i v provedení pro výbušná prostředí. Většina provedení v řadě GA600 a všechna provedení ostatních verzí mají bezpečnostní tlačítko NOT-AUS.

Zařízení zamezující kývání břemene
Tento výrobek nese firemní název Modul ASLC (Anti Swing Load Control). Jde o systém zamezující kývání břemene během pojezdu jeřábů. Lze jej použít univerzálně pro všechny jeřáby s moderními pohony vybavenými frekvenčními měniči. Na jeřáb může být Modul ASCL dodatečně instalován mezi řídicí část a měnič.

Zařízení pro zamezení kývání břemene je přínosem, protože:

  • zmenšuje požadavky na kvalifikaci a dlouhodobou zkušenost obsluhy jeřábů,
  • potlačením kývání břemene jeřábu při rozjezdu se dosahuje značného zvýšení produktivity a bezpečnosti práce, snížení spotřeby elektrické energie a menšího mechanického namáhání částí jeřábů,
  • při dojíždění na zvolené místo může obsluha povely v rychlém sledu měnit, aniž způsobí větší rozkmit břemene.

Firma OS-KOM vystavuje na veletrhu Amper 2001 – stánek č. 9, sektor F, pravé křídlo Průmyslového paláce.

OS-KOM spol. s r. o.
Zdvíkovská 46
150 00 Praha 5
tal./fax: 02/57 21 01 14
e-mail: oskom@mbox.vol.cz
http://www.oskom.cz