Aktuální vydání

celé číslo

11

2020

Systémy řízení výroby a výrobních podniků

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Radioblok pro bezpečný provoz vedlejších tratí

Společnost AŽD Praha získala v rámci 51. MSV v Brně výroční cenu asociace českého železničního průmyslu ACRI za nové zabezpečovací zařízení Radioblok. Jde o soubor technických prostředků a administrativních opatření tvořící systém řízení a zabezpečení vedlejších tratí, kde bezpečnost v současnosti zajišťují většinou jen lidé. Systém je vyvinut podle nejpřísnějších bezpečnostních norem a eliminuje možné selhání lidského činitele. Má minimální požadavky na úpravy infrastruktury, kolejí, výhybek a přejezdů. Pro sledování pohybu vlaku v souladu s vydaným povolením se využívá systém GPS a pro komunikaci mezi dispečerem a vozidly přenosových kanálů síť GSM veřejných operátorů. Dispečer má k dispozici řídicí centrálu, která zobrazuje aktuální stav celé řízené oblasti a zajišťuje, aby nebylo vydáno konfliktní povolení. Umožňuje vést elektronickou dopravní dokumentaci a přenášet data o řízené oblasti do vyšších systémů řízení. Strojvůdce má ve vozidle terminál radiobloku (obrázek), který zobrazuje stav přijatého povolení a znemožní jízdu vlaku bez povolení. Pomocí systému GPS kontroluje úkony strojvedoucího spojené s lokalizací a pohybem vlaku podle převzatého povolení a při neshodě ho varuje, popřípadě vlak zastaví. V dopravnách s ručně přestavovanými výhybkami radioblok zkontroluje základní polohu výhybek. V případě nebezpečí umožňuje vyslat nouzový signál k zastavení vlaku. V současné době je systémem Radioblok vybavována šumavská trať Číčenice– Volary, kde se právě chybou lidského činitele stala v roce 2007 vážná železniční nehoda.

AŽD Praha s. r. o., tel.: 267 287 424, mobil: 606 650 834, e-mail: dlabaja.jiri@azd.cz, www.azd.cz