Aktuální vydání

celé číslo

10

2021

Automatizace v elektrárnách a teplárnách, obnovitelné zdroje, distribuce elektřiny a tepla

Bezdotykové měření teploty, měření spotřeby elektřiny a tepla

celé číslo

Radarový hladinoměr Siemens s rozhraním Foundation Fieldbus

Společnost Siemens rozšířila svou nabídku provozních přístro­jů o radarový snímač polohy hladiny s typovým označením Sitrans LR250. Přístroj je vybaven certifikovaným rozhraním pro komuni­kační sběrnici Foundation Fieldbus, převodník má zdokonalený elek­tronický štítek Enhanced EDD (Electronic Device Description) a ve­stavěný programový nástroj Quick Start Wizard, takže jej lze snad­no integrovat do řídicího systému a rychle uvést do provozu. Aby bylo možné uvést hladinoměr do provo­zu také při použití ručního přístroje (např. typu 375/475), je rovněž pod­porována základní verze EDD (Ba­sic EDD). Přístroj je nadále dodáván i ve verzi s rozhraním HART nebo Profibus-PA.
 
Kompaktní dvouvodičový snímač Sitrans LR250 pracuje na frekvenci 25 GHz. Přístroj patří do kategorie plug-and-play, lze jej tedy velmi jed­noduše a rychle konfigurovat i nain­stalovat. Měření polohy hladiny čistých kapalin i kalů je možné za­hájit bezprostředně po uvedení přístroje do provozu. Sitrans LR250 má univerzální použití. Je vhodný zejména k měření hladin v che­mickém, farmaceutickém a petrochemickém průmyslu, a to i v ko­rozivním prostředí.
 
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com