Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Radarový hladinoměr pro měření sypkých látek

Společnost Siemens uvádí na trh dvouvodičový bezkontaktní radarový hladinoměr s typovým označením Sitrans LR260. Přístroj využívá pulzní metodu měření s frekvencí nosné vlny 25 GHz. Je určen pro měření výšky hladiny sypkých látek, např. cementu, popílku, uhlí, sádry, mouky, obilí, kameniva či plastů. Spolehlivě měří do vzdálenosti třiceti metrů i při extrémní prašnosti a teplotách až 200 °C.
 
Prvotní odražené signály jsou v radaru zpracovány při použití algoritmu vytvořeného na základě více než milionu vyřešených úloh měření výšky hladiny (Process Intelligence). Výsledkem jsou přesné a spolehlivé údaje o výšce hladiny v silu. Uvedená metoda zpracování signálu navíc umožnila vybavit snímač např. průvodcem Quick Start Wizard, s nímž lze snímač nastavit a uvést do provozu během několika minut, diagnostickými nástroji či potlačením falešných odrazů (Auto False-Echo Suppression).
 
Snímač lze naprogramovat v místě použití z jiskrově bezpečného ručního programovacího přístroje s infračerveným komunikačním rozhraním nebo na dálku v prostředí Simatic PDM s použitím protokolu HART nebo sběrnice Profibus PA. Místní grafické uživatelské rozhraní (Local User Inteface – LUI) zobrazuje průběh amplitudy odraženého signálu podél výšky sila i diagnostické informace, a umožňuje tak uživateli analyzovat poměry panující v silu.
 
Kloubová příruba Easy Aimer dovoluje nastavit směr vzhledem ke svažujícímu se povrchu sypkého materiálu. Vnitřní část antény lze před vznikem úsad chránit samočisticími nátrubky a kryty proti prachu.
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, e-mail: adprodej.cz@siemens.com, http://www.siemens.cz/ad