Aktuální vydání

celé číslo

10

2022

Chemie, potravinářství a farmacie

celé číslo

Radarový hladinoměr hlídá množství rudy v drtiči

Radarový hladinoměr hlídá množství rudy v drtiči

Radarový hladinoměr Vegapuls 68 s úzkým vyzařovacím úhlem a optimalizovaným anténním systémem se velmi dobře uplatňuje v náročných provozních podmínkách v dolu na železnou rudu. Jeho úkolem je sledovat množství rudy v zásobníku drtiče, a tím minimalizovat jeho opotřebení.

Zpracování rudy

Po vytěžení je velké množství rudy v dole přepravováno dopravníky. Předtím však musí být ruda zpracována tak, aby její kusy měly optimální velikost. Příliš velké kusy rudy mohou ucpat dopravník a zablokovat celý proces. Následkem toho se může snížit dostupnost výroby, nebo se výroba dokonce úplně přeruší. Ruda se tedy zpracovává ve dvou krocích: primárními a sekundárními drtiči, které postupně zmenší kusy rudy na optimální velikost.

Monitorování hladiny hladinoměrem Vegapuls 68

Zásobník a válce drtičů jsou vystaveny značnému opotřebení, na které má vliv množství rudy v zásobníku. Pokud je zásobník příliš plný, ruda působí na válce značným tlakem, a tím se velmi zvyšuje mechanické opotřebení. Jestliže je množství rudy v drtiči příliš malé, klesá využití drtiče, a tím se zpomaluje výroba. Proto se na drtič instaluje radarový hladinoměr Vegapuls 68, který v zásobníku zajišťuje stále optimální množství rudy.

Dokonce i v náročném prostředí s velmi vysokou prašností a hlučností se radarový hladinoměr Vegapuls 68 „cítí jako doma“ (obr. 1). Díky vysoké vyzařovací frekvenci a speciálně optimalizovanému anténnímu systému pro měření těžkých pevných materiálů disponuje hladinoměr Vegapuls 68 velmi úzkým vyzařovacím úhlem. Proto lze měřit přímo v hrdle drtiče. Velkou výhodou je, že hladinoměr může být kompletně nastaven, tedy kalibrován a přizpůsoben měřicímu procesu, při plném provozu.

Závěr

Vegapuls 68 a mnoho dalších hladinoměrů v různých verzích pro velmi široké spektrum použití dodává společnost Level Instruments CZ – Level Expert s. r. o., která je výhradním zástupcem německé společnosti Vega Grieshaber KG na českém trhu. Všechny dodávané přístroje vyhovují příslušným českým i evropským normám a jejich spolehlivost je ověřena dlouholetým provozem. Zkušení pracovníci obou společností rozumějí specifickým požadavkům různých odvětví. Společnost Level Instruments CZ – Level Expert dodává měřicí a regulační techniku včetně bezplatného technického poradenství, vypracování návrhu řešení, zapůjčení snímačů a jejich vyzkoušení u zákazníka.

(Level Instruments CZ – Level Expert s. r. o.)

Obr. 1. Radarový hladinoměr Vegapuls 68 pro monitorování hladiny železné rudy v zásobníku drtiče

Příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde