Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Radarový hladinoměr do prostředí s nebezpečím výbuchu

číslo 11/2005

Radarový hladinoměr do prostředí s nebezpečím výbuchu

Dvouvodičový impulsní radarový hladinoměr Sitrans LR 200 je určen pro měření polohy hladiny kapalin ve skladových i provozních nádržích zejména v chemickém, farmaceutickém a petrochemickém průmyslu, typicky za podmínek vysoké teploty a tlaku, popř. podtlaku, v přítomnosti výparů apod., včetně prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par. Přístroj má certifikáty CSA, FM a ATEX a jeho měřicí rozsah je až 20 m.

Obr. 1.

Hladinoměr Sitrans LR 200 se snadno instaluje i programuje. Komunikovat s ním lze ve čtyřech jazycích za použití alfanumerického displeje a příručního programátoru s infračerveným přenosem. Pohodlně se nastavuje a parametrizuje s použitím softwaru Simatic PDM a standardní komunikace protokolem HART. Při programování tedy není nutné otevírat víčko krytu. Pro základní nastavení postačí zadat dva parametry a při uvádění do provozu není nutné analyzovat profil echa. Displej s elektronikou je umístěn v otočné hlavici, takže údaj na displeji je snadno čitelný i při nepříznivé montážní poloze přístroje.

Přístroj pracuje na frekvenci 5,8 GHz (v Severní Americe 6,3 GHz) a spolehlivě funguje i v případě kondenzace par a vzniku usazenin. Patentovaný program Sonic Intelligence Software pro zpracování signálu obsahuje i funkci Auto-False Echo Suppression, která automaticky detekuje a eliminuje falešná echa.

Siemens, s. r. o., tel.: 233 032 411, e-mail: siemens.cz@siemens.com, http://www.siemens.cz/ad