Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Radarové závory pro limitní měření polohy hladiny

Společnost Level Instruments CZ – Level Expert je dodavatel kontaktních i bezkontaktních hladinoměrů, limitních spínačů, převodníků tlaku a dalších automatizačních jednotek pro měření v nejrůznějších průmyslových odvětvích. Tento článek představuje inovace radarových závor a jejich uplatnění na konkrétních příkladech.

Společnost Level Instruments CZ – Level Expert je výhradním zástupcem společnosti VEGA Grieshaber KG pro český a slovenský trh. Přístroje dodávané touto společností poskytují spolehlivé údaje o množství, výšce hladiny a tlaku téměř jakéhokoliv měřeného média, a vyhovují tedy náročným požadavkům jednotlivých provozů.

Nová verze elektroniky

VEGAMIP (obr. 1) je radarová závora, která se skládá z vysílače a přijímače. Vysílač vyzařuje mikrovlnný signál s frekvencí 24 GHz a prostřednictvím antény jej směruje k přijímači, který je umístěn na druhé straně zásobníku. Je-li v dráze mezi vysílačem a přijímačem přítomna kapalina nebo sypká látka, mikrovlnný signál je utlumen. To je detekováno přijímačem a převedeno na spínací signál. Přizpůsobení podmínkám a měřenému médiu je snadné – postačuje správné nastavení citlivosti. Vzhledem k tomu, že mikrovlny jsou schopny pronikat nevodivými produkty, je možné např. měřit skrz stěnu plastové nádrže. U kovových nádrží jsou nutné návarky nebo průhledítka z vhodného materiálu, např. z plastu, skla nebo keramiky.

Díky nové verzi tranzistorové elektroniky se nyní oblast použití bezkontaktních radarových bariér VEGAMIP dále rozšiřuje. Tranzistorový výstup je perfektním doplňkem k reléové verzi, která byla dosud k dispozici. S tranzistorovým výstupem může být radarová bariéra připojena přímo k PLC. Tranzistorová verze je také vhodná pro vysoké spínací frekvence.

Radarové závory VEGAMIP R61 mohou mít výstup NPN, PNP nebo beznapěťový kontakt. Kromě kabelového výstupu je k dispozici také verze s vestavěným konektorem M12.

Napájecí napětí je 20 až 55 V DC, maximální spínací napětí 55 V DC a maximální spínací proud 400 mA.

Měření naplnění velkoobjemových vaků

Velkoobjemové vaky, tzv. big bag, se používají v zemědělství, chemickém průmyslu a stavebnictví. Měřit naplnění vaků je velmi obtížné, protože se mění zrnitost, vlhkost, hustota a další vlastnosti materiálu. Často jde o materiály abrazivní a prašné. Pro hlídání úrovně naplnění vaků stačí instalovat radarovou závoru vně vaku (obr. 2). Měření je bezkontaktní a manipulace s vakem je velmi snadná.

Měření zaplnění v překladači pásového dopravníku

Měření zaplnění v násypce překladače pásového dopravníku je typický příklad úlohy vhodné pro radarovou závoru. Jeden pásový dopravník do násypky dopravuje přepravovaný substrát, druhý jej odebírá. Je třeba měřit, zda násypka není zaplněna nad povolenou mez.

Měření radarovou závorou je nezávislé na vlastnostech přepravovaného materiálu. Podle materiálu násypky se radarová závora umísťuje buď zcela vně násypky, nebo na ni za průhledítko. Snímač nepodléhá opotřebení a nevyžaduje údržbu.

Podobně lze radarovou závorou detekovat přítomnost materiálu na pásu. V tom případě se vysílač umísťuje nad pás a přijímač pod něj. Přijímač lze před poškozením chránit plastovým diskem.

Měření hladiny v cementárenské peci

Radarová závora měří limitní zaplnění cementárenské pece bez ohledu na teplotu a prašnost uvnitř pece. Měřicí zařízení je umístěno vně pece, za ohnivzdornými průhledítky. Měření je bezkontaktní, snímač není opotřebováván a nevyžaduje žádnou údržbu.

Závěr

Společnost Level Instruments CZ – Level Expert je připravena dodat měřicí techniku pro jakékoliv průmyslové odvětví, a to včetně bezplatného technického poradenství, vypracování návrhu řešení, zapůjčení snímačů a jejich vyzkoušení u zákazníka

(Level Instruments CZ – Level Expert)

Obr. 1. Radarová závora VEGAMIP 61

Obr. 2. Měření zaplnění transportních vaků