Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Radarové hladinoměry s komunikací po sběrnici Profibus-PA

Společnost Siemens vybavila radarové snímače výšky hladiny Sitrans LR250 a Sitrans LR460 rozhraním Profibus-PA. Nové komunikační funkce obou typů snímačů umožňují oproti předchozím modelům flexibilnější a rozsáhlejší diagnostiku. Nyní lze např. jednoduše vykonávat preventivní údržbu nebo diagnostiku, což umožňuje snížit náklady na údržbu a optimalizovat výkon zařízení. Ke komunikaci se využívá sběrnice Profibus profilu 3.01, třídy B.
Kompaktní dvouvodičový radarový snímač Sitrans LR250 s instalací typu plug & play, který pracuje na frekvenci 25 GHz, lze konfigurovat a instalovat snadněji a rychleji než ostatní srovnatelné přístroje na trhu. Přístroj je použitelný univerzálně – je vhodný zejména pro měření hladiny tekutin nebo kalů ve farmaceutickém a chemickém průmyslu, při zpracování látek na bázi uhlovodíků a v agresivních prostředích.
Radarový snímač Sitrans LR 460 je určen pro kontinuální měření polohy hladiny sypkých materiálů. Přístroj pracuje na frekvenci 24 GHz. Poloha hladiny se měří metodou FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave) s pokročilým zpracováním odraženého signálu s využitím softwaru Process Intelligence. Sitrans LR 460 je určen pro obzvlášť složité úlohy v oblasti sypkých materiálů a odolává extrémní prašnosti či vysokým teplotám. Přístroj spolehlivě pracuje i při snímání na velké vzdálenosti (do jednoho sta metrů). Dokáže měřit hladiny různých druhů sypkých materiálů, např. cementového prachu, popílku, sádry, mouky, obilí, agregátů či plastů.
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, http://www.siemens.cz/ad, e-mail: adprodej.cz@siemens.com