Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Řada jednotek pro přesné ultrazvukové měření polohy hladiny

Kompaktní vyhodnocovací jednotky nové řady Sitrans LUT400 pro ultrazvukové převodníky umožňují měřit polohu hladiny se zaručenou vynikající přesností až 1 mm. Jsou určeny ke spojitému sledování a řízení polohy hladiny kapalin, sypkých látek a kalů v nejrůznějších provozech od vodáren a čističek odpadních vod, přes výrobní provozy až po skladová úložiště.

Novou řadu tvoří tři modely – Sitrans LUT420 pro měření polohy hladiny, Sitrans LUT430 pro řízení polohy hladiny, chodu čerpadel a měření průtoku a Sitrans LUT420 OCM pro velmi přesné měření průtoku v otevřených kanálech s doplňkovými výpočetními a řídicími funkcemi. Přístroje velmi přesně měří v širokém rozmezí provozních podmínek, mj. díky zabudovaným patentovaným filtrům a vyhodnocovacím algoritmům, zabraňují nákladným událostem typu přetečení zásobníků a díky měření v reálném čase pomáhají snížit výdaje za energii ve vodárnách apod. K hospodárnému využívání energie a snižování provozních nákladů nabízejí také úsporné algoritmy omezující chod čerpadel v době špičkového zatížení sítě.

Všechny jednotky řady LUT400 jsou kompatibilní se všemi ultrazvukovými převodníky řady Siemens Echomax a mají i funkci záznamníku dat. Vedle místního ovládání lze ovládat a diagnostikovat také na dálku jak nástroji Siemens Simatic PDM, AMS nebo FC375/475, tak i nástroji typu FDT, např. PACTware (při použití modulu Siemens DTM).

Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com