Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Racer 3 – rychlý a úsporný elegán

Společnost Comau, přední světový výrobce automatizovaných výrobních systémů, představuje nový vysokorychlostní průmyslový šestiosý robot Racer 3 (obr. 1) s nosností 3 kg a dosahem 630 mm. Tento třetí zástupce v nabídce robotů Racer (viz Automa, 2015, č. 3, str. 4) je odpovědí této firmy na rostoucí poptávku trhu po rychlých a úsporných robotech pro široké spektrum výrobních podniků. Díky nadčasové konstrukci a exteriéru z broušeného hliníku nový robot spojuje krásu a rychlost s velkou absolutní přesností a opakovatelností 0,02 mm.

 
Racer 3, nejnovější odlehčená varianta robotů Racer firmy Comau Robotics vyrobená z vysokopevnostního hliníku a s hmotností pouze 30 kg, lze snadno uchytit na stoly, stěny, stropy či nakloněné základny (obr. 2). Kombinuje velkou obratnost s jednoznačným zaměřením na bezpečnost a estetický design. Je určen pro všechna průmyslová odvětví včetně potravinářství, výroby elektroniky, zpracování plastů, zpracování kovů a mnohá další. Vyznačuje se kompaktním tvarem, vynikající stabilitou a uživatelsky přívětivým ovládacím rozhraním.
 
Robot Racer 3 je vhodný zejména pro montážní operace, manipulaci s materiálem, obsluhu strojů, dávkování nebo úlohy pick and place. Umožňuje vytvářet vysoce efektivní řešení, které lze uzpůsobit pro každé prostředí. Díky tomu mohou výrobní podniky zvýšit produktivitu a snížit celkové náklady na výrobu.
 

Proč Racer 3?

Průmyslové roboty s nosností od 30 do 100 kg jsou mnohdy příliš velké a drahé. Výška takových robotů je až 2 m, mají velkou nosnost i propracovaný řídicí systém. Kompaktní roboty se snáze instalují, mohou být umístěny přímo na pracovní desce a v případě potřeby je možné je přenášet. Nebývají však tak stabilní a přesné jako jejich větší protějšky. Na základě dlouholeté zkušenosti v automobilovém průmyslu, který klade velké požadavky na pečlivost a spolehlivost, vyprojektovala firma Comau lehký, kompaktní a úsporný robot, který ale vyniká rychlostí, přesností a opakovatelností stejnou jako proslulé
průmyslové roboty.
 
Nový Racer 3 je zkonstruován tak, aby výrobní podniky po celém světě mohly efektivně automatizovat výrobu a snížit tak celkové provozní náklady. To je velmi důležité v zemích, které se spoléhají na nízkonákladovou výrobu jako zdroj ekonomického růstu a rozvoje.
 
Racer 3 je „hadí muž“, který se dokáže vlnit téměř jako had. Robot může zaujmout např. tvar připomínající nůžky nebo se zavřít jako kniha a přemístit zápěstí k základně, aby otočením první osy maximální rychlostí předešel kolizi s předměty v okolním prostoru. Plynulost jeho pohybů a celková pohyblivost jsou v rovnováze, čímž napodobuje přírodu. Poměr délek horního a dolního ramena minimálně 1 : 1 umožňuje dosáhnout vynikající dynamiky.
 
Uvedený robot dosahuje v úloze pick and place při hmotnosti břemene 1 kg doby pracovního cyklu 0,36 s. Při stabilní základně má přitom výbornou absolutní přesnost nájezdu do polohy i opakovatelnost.
 
Hmotnost robotu je do 30 kg a z hlediska polohy montáže je zcela univerzální – lze jej upevnit na podlahu, na strop i na stěnu, a to svislou i libovolně šikmou (0 až 90°). Racer 3 je možné snadno dopravit a nainstalovat téměř kamkoliv. I svým elegantním vzhledem s povrchem z leštěného hliníku vyniká vedle tradičních a spolehlivých červených obrů Comau, které pracují v náročné průmyslové výrobě téměř po čtyřicet let.
 

Konstrukční specifika

Projektování mělo tři základní cíle: nový Racer 3 musí být okamžitě rozpoznatelný jako robot Comau Racer, musí být o polovinu menší než ostatní modely Racer bez snížení rychlosti či stability a musí se vyznačovat optimálním poměrem estetiky a výkonnosti.
 
Racer 3 nabízí několik možností uchycení a má velmi flexibilní pracovní prostor. Zakřivené rameno robotu umožňuje, aby robot měl velký pracovní dosah, a přitom stabilitu požadovanou pro vysokou přesnost a opakovatelnost. Speciální konstrukcí ramena a volným prostorem v okolí druhé a třetí osy se podstatně zvětší pracovní prostor robotu Racer 3. Průchozí konstrukce robotu přímo optimalizuje plynulé vedení kabelů a navíc má elegantní tvary.
 
Comau se nevěnuje jen technickému vývoji, ale i hledání nových příležitostí na trhu. Jako první z nové generace víceúčelových průmyslových robotů představuje Racer 3 konkrétní výsledek intenzivního výzkumu a vývoje, díky kterému se firma Comau stala přední firmou v tomto oboru.
 
Více informací zájemci naleznou na adrese http://robotics.comau.com.
(Comau Czech s. r. o.)
 
Obr. 1. Šestiosý robot Racer 3 je určen pro montážní práce, balení nebo úlohy pick and place
Obr. 2. Robot lze upevnit za spodní stěnu jeho základny a nově i za její bok