Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Quality Area na veletrhu Metav 2016

Měřicí a zkušební technika je základem kvality strojírenské výroby. Německý odborný spolek pro měřicí a zkušební techniku při VDMA, jehož členská základna čítá 160 výrobců, proto bude partnerem veletrhu METAV 2016 – mezinárodního veletrhu techniky obrábění kovů, který se bude konat v Düsseldorfu od 23. do 27. února 2016, a jeho speciální přehlídky Quality Area. Dalším partnerem bude rovněž Německé sdružení pro kvalitu DGQ.

 
Ze zkušební laboratoře do výrobních provozů – to je motto nového vývoje v oblasti metrologie. Cílem je vždy zkrátit dobu výrobního cyklu a zvýšit produktivitu, avšak bez kompromisů v oblasti výrobních tolerancí a kvality. Zajištění kvality v moderní výrobě znamená využít široké spektrum měřicích a zkušebních metod: z těch nejnovějších jmenujme přesné měření velkých rozměrů, trojrozměrnou kontrolu kvality povrchů nebo bezkontaktní ultrazvukovou defektoskopii využívající průmyslové roboty. Jaká technika bude použita, záleží na konkrétní úloze, ale specifické inteligentní systémy pro měření a zkušebnictví požadují zákazníci ve všech oborech, ať je to automobilová výroba, výroba letadel, výroba zdravotnické techniky nebo výroba zařízení pro potravinářskou výrobu a farmacii atd.
 
Na měřicí techniku mají vliv také nové materiály. Například v letectví se na lopatky proudových motorů používají intermetalické slitiny γ-TiAl (tzv. titanové aluminidy). Tyto lopatky mají velkou odolnost proti namáhání a oproti lopatkám z dříve používaných materiálů poloviční hmotnost, avšak jejich obrábění i kontrola kvality jsou mimořádně náročné. Technickou špičkou v této oblasti je kontrola kvality materiálu elektronovým mikroskopem.
 
Velký vliv na inovace v metrologii má také současný vývoj v oboru automatizace a komunikačních sítí. Propojování všech zařízení výrobních závodů univerzální komunikační sítí umožňuje sbírat velké množství dat z různých zdrojů a potom je využít k podrobné analýze kvality a hledání příčin neshod. Data z měřicích zařízení získaná v průběhu obrábění při mezioperačních kontrolách i z měření hotového obrobku mohou být využita také pro prediktivní údržbu, protože z nich
lze včas usoudit na opotřebení nástroje nebo zjistit počínající poruchu stroje ještě před tím, než se projeví naplno. V některých oborech, např. v automobilovém průmyslu, je rovněž třeba dokládat celou výrobní historii nejdůležitějších součástek: údaje o všech kontrolách kvality, pracovnících, kteří se na výrobě podíleli, o výrobních podmínkách atd. Všechna tato různorodá data se nakonec musí sejít v jedné databázi. Proto je důležité, aby software používaný v měřicích a zkušebních zařízeních měl rozhraní kompatibilní se systémy řízení výroby celého podniku.
 
Propojení výrobní a měřicí techniky ukáže na veletrhu Metav právě Quality Arena. Návštěvníci se budou moci na jednom místě informovat nejen o nových technologiích obrábění, ale také o vhodné měřicí a zkušební technice a jejím propojení s výrobními systémy, a to mj. rovněž formou přednáškového fóra představujícího příklady úspěšných projektů z praxe.
 
Také systémy k zajištění kvality jsou stále důmyslnější a složitější. Kvalita je ovšem základem spokojenosti zákazníka, a proto je její zajištění pro výrobce životně důležité. Výrobní podniky potřebují odborné znalosti a propracovanou metodiku, jak kvalitu zaručit. Z toho důvodu je dalším z partnerů veletrhu Metav i Německá společnost pro kvalitu DGQ. Tato společnost, jež se může pyšnit více než šedesátiletou historií, pořádá každoročně přibližně 800 seminářů, kurzů a certifikovaných školení podle směrnic EOQ (European Organization for Quality). Rovněž na veletrhu Metav nabídne DGQ semináře a prezentace pro vystavovatele i návštěvníky z oboru strojírenství a automobilového průmyslu. Odborníci budou hovořit o souboru environmentálních norem ISO 14000, koncepci Quality 4.0 nebo o aktuálních normách pro specifikaci rozměrů a tvaru výrobků.
 
Bližší informace o veletrhu Metav zájemci najdou na webové adrese www.metav.com.

(Bk)