Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Pulsní radarový hladinoměr Vegapuls 61 s novou anténou

číslo 6/2006

Pulsní radarový hladinoměr Vegapuls 61 s novou anténou

Pulsní radarové hladinoměry Vegapuls 61 pracují s krátkými mikrovlnnými impulsy s frekvencí 26 GHz. Jejich předností je velká přesnost a nezávislost měření na vlastnostech produktu. Dosud byly dodávány s anténou o průměru 1 1/2".

Obr. 1.

Obr. 1. Radarový hladinoměr Vegapuls 61 s novým anténním systémem

Anténní systém radarového hladinoměru Vegapuls 61 je nyní rozšířen o další verzi antény, která má v průměru 80 mm. Tento nový anténní systém (obr. 1) se zdokonalenou směrovou charakteristikou lépe směruje měřicí signál a umožňuje dosáhnout lepších vlastností přístroje zejména v oblasti malých měřicích rozsahů.

Hlavním cílem inovace hladinoměru Vegapuls 61 bylo nabídnout na trhu kvalitní, cenově přijatelný přístroj všestranně vhodný k použití v běžných provozních podmínkách. Z tohoto důvodu je u inovovaného přístroje teplota v měřicím prostoru shora omezena na 80 °C a tlak na 0,3 MPa.

Standardní úlohy měření polohy hladiny

Radarové hladinoměry jsou často používány k měření polohy hladiny v extrémních provozních podmínkách, např. při provozní teplotě vyšší než 150 °C a tlaku větším než 1 MPa. Mechanická konstrukce těchto hladinoměrů nutně musí být velmi propracovaná, což tyto přístroje posouvá do vyšších cenových kategorií. V řadě pulsních radarových hladinoměrů Vegapuls reprezentuje tuto třídu výkonných hladinoměrů přístroj Vegapuls 63.

Obr. 2.

Obr. 2. Radarový hladinoměr Vegapuls 61 s přítlačnou přírubou

V mnoha měřicích úlohách však teploty zdaleka nedosahují 80 °C a tlak nad měřeným médiem je mnohem menší než 0,3 MPa. Radarová technika je vhodná i pro tyto běžné, jednodušší úlohy. Její technické parametry jsou vesměs zcela dostačující. Musí být ovšem dostupná za konkurenceschopnou cenu. Nové provedení pulsního radarového hladinoměru, jehož cena je srovnatelná s cenou ulrazvukových hladinoměrů, tento požadavek splňuje.

Vlastnosti hladinoměru Vegapuls 61

Společnost Vega Grieshaber KG, přední světový výrobce radarových hladinoměrů, nyní představuje novou verzi přístroje Vegapuls 61, vyvinutou jako přístroj nižší cenové kategorie se šancí prosadit se zejména při řešení standardních měřicích úloh v běžných provozních podmínkách. Jeho konstrukce je založena na konceptu plics®, což je jedinečný modulární stavebnicový systém pro stavbu přístrojů standardně používaný společností Vega.

Hladinoměr Vegapuls 61 s měřicím rozsahem až 20 m je ideálním řešením pro měření polohy hladiny v podmínkách vyznačujících se provozní teplotou nepřekračující 80 °C a tlakem do 0,3 MPa. Má certifikát potvrzující jeho použitelnost v prostředí s nebezpečím výbuchu v zóně 0. Snadno se montuje buď pomocí přítlačné příruby přímo na přírubu DN80/ANSI 3" technologického zařízení (obr. 2), nebo pomocí držáku z korozivzdorné oceli na stěnu nebo na strop zásobníku (obr. 3). Pro příruby o rozměrech do DN150/ANSI 6" jsou k dispozici vhodné přírubové adaptéry.

Obr. 3.

Obr. 3. Radarový hladinoměr Vegapuls 61 instalovaný na držáku (k měření polohy hladiny vody)

Přístroje Vegapuls 61 jsou určeny zejména k měření polohy hladiny vody, a to i odpadní. Lze je použít i v mnoha dalších aplikacích v nejrůznějších odvětvích průmyslu.

Nové oblasti použití otevírají hladinoměru Vegapuls 61 kompletní plastové zapouzdření anténního systému a především přijatelná cena. A co je nejdůležitější? I tento přístroj pro všeobecné použití má vestavěné inteligentní zpracování signálu a garantuje velmi spolehlivý provoz, což jsou standardy, z nichž firma Vega u svých produktů neslevuje.

Závěr

Německá firma Vega Grieshaber KG vyrábí a dodává ucelenou řadu hladinoměrů pro spojité měření polohy hladiny, limitní hladinové spínače a snímače tlaku v nejrůznějších provedeních pro široký rozsah použití. Na českém trhu ji výhradně zastupuje společnost Level Instruments. Všechny dodávané přístroje vyhovují příslušným českým i evropským normám.

(Level Instruments spol. s r. o.)

LEVEL INSTRUMENTS spol. s r. o.
Přemyslovců 43
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
tel.: 596 622 884, 596 622 618
fax: 596 620 618
hot-line: 602 533 433
e-mail: info@levelin.cz
http://www.levelin.cz