Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

První produkty splňující požadavky standardu FDI

Sdružení FieldComm Group (www.fieldcommgroup.org) na veletrhu Achema oznámilo, že společnosti ABB, Emerson a Schneider Electric úspěšně splnily požadavky pro registraci balíčků FDI (Field Device Integration) pro provozní přístroje. FieldComm Group zde také představila webovou stránku www.Ask4FDI.com, jejímž cílem je poskytovat informace o výhodách FDI a pomáhat uživatelům při specifikování projektů FDI. Expozice na veletrhu Achema kladla důraz zejména na klíčové funkce FDI včetně propojení s cloudem. 

Registrované produkty FDI

První vlna registrovaných produktů je jen počátkem široké podpory a přijetí FDI. Společnost ABB registrovala svůj digitální elektropneumatický pozicionér TZIDC s protokolem HART. Jejich balíček zahrnuje uživatelský manuál a osvědčení o registraci. Společnost Micro Motion (Emerson) registrovala Coriolisův průtokoměr 5700 s konfigurovatelnými I/O a protokolem HART. Obsahem balíčku je uživatelský manuál, katalogový list a osvědčení o registraci. Společnost Schneider Electric registrovala tlakoměry IGP, IAP a IDP pro měření relativního a absolutního tlaku a rozdílu tlaků s protokolem Foundation Fieldbus. Balíček obsahuje osvědčení o registraci. Více informací o každém z produktů je možné najít v katalogu registrovaných produktů na webových stránkách FieldComm Group. 

Proč FDI?

V procesním průmyslu pokračuje digitální transformace. Uživatelé požadují integrované systémy a komponenty. K tomu, aby tyto systémy pracovaly spolehlivě a efektivně, musí být uživatelé schopni snadno inte­grovat všechny prvky svých zařízení. Jen tak mohou mít užitek z digitálních dat přenášených např. protokoly Foundation Fieldbus nebo HART (včetně WirelessHART).

„Někteří soudí, že automatizační protokoly s nástupem průmyslového internetu věcí zastaraly, ale opak je pravdou,“ řekl Ted Masters, prezident FieldComm Group. „Uživatelé nemohou odpojit přístroj ze spolehlivě fungujícího zařízení, protože náklady na odstávky jsou extrémní. Procesní průmysl má velmi specifické požadavky, a proto osvědčené protokoly neopustí. Místo toho vidíme velkou snahu o integraci zařízení jednotným, standardizovaným způsobem.“ 

Výhody pro uživatele

Uživatele stále zajímá hlavně efektivita a úspory nákladů, pořizovacích i provozních. Přispívá k nim mj. snadné použití, ale co je hlavní, otevřenost systému. Výhody FDI jsou široké a lze je využít v mnoha oblastech:

  • ředitelé – přístup do cloudu se zabudovaným zabezpečením pro získávání aktuálních informací o výkonnosti podniku,
  • vedoucí provozů – zjednodušená údržba systému a integrace zařízení, omezení rizika spojeného s aktualizacemi,
  • operátoři – standardizovaná konfigurace off-line, zabezpečený vzdálený přístup,
  • informatici – vestavěné zabezpečení dat, aktualizace a doplňky bez nutnosti restartovat systém, notifikace aktualizací,
  • odborníci na přístrojovou techniku – snadná výměna přístrojů, podpora proprietárních protokolů, přístup k aktuálním souborům přístrojů. 

Zajištění funkčnosti při integraci

S tím, jak jsou snímače stále levnější a hyperpropojené, nabývá na důležitosti to, aby všechna zařízení dokonale spolupracovala s plnou funkčností, jak byla specifikována v projektu. Uživatelé musí být schopni spolehnout se na snímače a měřicí techniku a jejich schopnost dodávat správné informace tam, kde jsou třeba. Proto stále více uživatelů požaduje snímače a přístrojovou techniku s oficiálními certifikáty, např. od FieldComm Group, které jim poskytují vysokou pravděpodobnost, že zařízení budou pracovat – a spolupracovat – s plnou funkčností, nezávisle na výrobci.

[Tisková informace FieldComm Group, 11. června 2018.]  

(Bk)