Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

První kvalifikovaný poskytovatel vývojových služeb pro Foundation Fieldbus

Firma Softing Industrial Automation GmbH (www.softing.com), nezávislý globální dodavatel hardwaru a softwaru pro automatizaci v průmyslu a automobilové elektroniky, je prvním účastníkem v programu Foundation™ Development Services Provider (Foundation DSP), organizovaném a garantovaném neziskovou organizací Fieldbus Foundation, původcem komunikačního standardu Foundation Fieldbus (FF).

Účelem programu Foundation DSP je zajistit výrobcům řídicí techniky podporu při vývoji a výrobě produktů využívajících standard FF. Záměrem je vytvořit síť účastníků – kvalifikovaných poskytovatelů služeb – se zkušenostmi s vývojem produktů pro FF, schopných poradit potenciálním výrobcům i popř. realizovat část vývoje jako subdodávku. Účastníci programu Foundation DSP projdou audity, které prověří, že skutečně mají nástroje, školení a zkušenosti nezbytné k podpoře širokého spektra projektů vývoje produktů pro FF. Služby v oblasti vývoje produktů pro FF, jejichž kvalita bude garantována v rámci programu Foundation DSP, zahrnují jak vývoj zařízení pro obě sběrnice FF, nízkorychlostní H1 a vysokorychlostní HSE, tak i hostitelské systémy.

Informace o poskytovatelích služeb – účastnících programu Foundation DSP – a jejich vývojových nástrojích, popř. službách, budou dostupné ve zvláštní části webových stránek organizace Fieldbus Foundation (www.fieldbus.org). Účastníci budou mít také právo používat ve svých marketingových materiálech oficiální logo programu Founda­tion DSP. Další informace o programu lze získat na adrese member.services@field­bus.org.

[Fieldbus Foundation, 29. listopadu 2011.]

(sk)