Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

První čtyřtrubicový vysoce přesný Coriolisův průtokoměr

S průměrem potrubí do DN 450 a přesností až 0,05 % je čtyřtrubicový hmotnostní Coriolisův průtokoměr Promass 83X/84X (obr. 1) ideální pro obchodní měření v ropovodech, produktovodech a v dalších úlohách, kde je vyžadována velká spolehlivost a bezúdržbový provoz. Průtokoměr je vhodný pro měření hmotnostního průtoku, hustoty a teploty ropy, plynů a dalších tekutin v potrubí o velkých světlostech s průtokem až 4 100 t/h (při světlosti DN 450).

Přesnost je v těchto měřeních velmi důležitá. Chyba 1 % průtoku odpovídá zhruba 50 m3 za hodinu, tj. při ceně 100 amerických dolarů za barel a současném kurzu více než 500 tisíc korun za hodinu. Přesně měřit průtok ve velkých potrubích však bylo vždy obtížné. Promass X s přesností 0,05 % má nejlepší přesnost mezi průtokoměry pro obchodní měření ropy a plynu s průměrem do DN 450 a zajišťuje, že jak prodejce, tak kupující přesně znají množství obchodované tekutiny.

Model Promass 83X má standardně metrologicky sledovatelnou kalibraci 0,1 % a volitelně 0,05 %. Promass 83X je varianta s mnoha pokročilými funkcemi usnadňujícími uvádění do provozu, měření a diagnostiku přístroje. Model Promass 84X je naproti tomu vhodný pro obchodní měření, protože vyhovuje evropské směrnici MID (OIML R117 Měřicí zařízení pro kapaliny jiné než vodu) a má certifikáty německého Spolkového fyzikálně-technického institutu PTB.

Přesnost měření hustoty obou modelů je standardně 0,01 g/cm3, volitelně 0,001 g/cm3, a přesnost měření teploty je 0,5 K. Oba modely mají měřicí systém s velkou odolností proti vnějším vibracím potrubí a provozním vlivům. Navíc oba mohou měřit dvoufázová média.

Celý průtokoměr je z korozivzdorné oceli 316L. Díky tomu je odolný v chemickém prostředí i proti slané mořské vodě. Vyrábí se ve světlostech DN 350, DN 400 a DN 450 – to jsou rozměry většiny velkých potrubí na světě. Typické příklady použití jsou velká potrubí a tankování na nákladní lodě, do autocisteren a železničních cisteren. Nahrazuje současné průtokoměry přístrojem se stabilnějším měřením a menší tlakovou ztrátou. Jako každý jiný průtokoměr od Endress+Hauser, má i Promass X vyspělou diagnostiku, která omezuje náklady na údržbu.

Přístroj také nabízí dvojitou bariéru zajišťující větší bezpečnost tam, kde se pracuje s toxickými nebo nebezpečnými tekutinami a nebo plyny. Průtokoměr nemá žádné pohyblivé díly, a proto je jeho provoz bezúdržbový. Provozní teplota média je –50 až +180 °C a tlak do 10 MPa. Výstup je analogový 4 až 20 mA, popř. s HART, nebo na sběrnici Profibus-DP/PA, Foundation Fieldbus nebo Modbus. Pro prostředí s nebezpečím výbuchu má certifikáty ATEX, FM, CSA a IEC Ex. Třída krytí je NEMA 4X/IP67. Splňuje požadavky elektromagnetické kompatibility podle IEC/EN 61326 a NAMUR NE21.

Společnost Endress + Hauser ke svým přístrojům poskytuje celosvětovou obchodní a technickou podporu ve všech fázích projektu: při návrhu, dodávce systému, uvedení do provozu, údržbě i kalibracích zařízení.

(Endress+Hauser)

Obr. 1. Čtyřtrubicový hmotnostní Coriolisův průtokoměr Promass 83X/84X