Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

První česky komunikující řídicí relé

číslo 4/2004

První česky komunikující řídicí relé

Firma Moeller přichází na trh s prvními česky komunikujícími řídicími relé. Nové typové řady EASY500 a EASY700, dostupné od 1. května, nahradí řady EASY400 a EASY600. Nové přístroje mají větší výpočetní výkon a počet funkčních bloků. Novinkou je také české menu přístroje a česká verze softwaru EASY-SOFT [Pro], určeného pro programování řídicích relé všech řad, včetně přístrojů MFD-Titan®.

Úvod

Řídicí relé EASY využívají čeští zákazníci již mnoho let. Mezi první typy patřily přístroje řady EASY400 a EASY600, které jsou schopny řešit jednoduché kombinační a sekvenční úlohy. Řada přístrojů EASY800 již disponuje mnohem větším výpočetním výkonem, s jejich pomocí je možné realizovat aritmetické operace, zapojovat přístroje do komunikační sítě apod. Jako zatím poslední novinka byl představen multifunkční displej MFD-Titan, který používá procesorovou jednotku z EASY800 a navíc má grafický displej pro zobrazování číselných hodnot parametrů, grafů a zadávání vstupních údajů.

Obr. 1.

Nová řídicí relé EASY500 a EASY700

Nové přístroje řady EASY500 a EASY700 (obr. 1) vycházejí z přístrojů EASY400 a EASY600. Byly však osazeny rychlejší řídicí jednotkou. Rovněž byl rozšířen počet jejich funkcí a počet dosavadních funkčních bloků.

Přístroje lze programovat přímo s využitím displeje a tlačítek na přístroji – výhodou je české menu – nebo komfortněji počítačem pomocí programu EASY-SOFT v češtině (včetně české nápovědy). K programování přístrojů se využívají kontaktní schémata, připomínající elektrické obvody. Takovýto postup programování je u této kategorie přístrojů pro svou jednoduchost a názornost běžně používanou metodou. Počet linií (tzv. proudových drah) u nových typů se zvýšil na 128 a je stejný pro obě řady.

Kromě klasické varianty s displejem jsou dodávány také varianty bez displeje a tlačítek pro aplikace, kde není nutná změna parametrů a zásah uživatele. Tyto jednotky lze buď programovat pomocí počítače, nebo program kopírovat z paměťové karty. Jeden typ paměťové karty lze použít pro obě řady, EASY500 i EASY700.

Současný sortiment přístrojů pro napájení 24 V DC a 115/240 V AC byl doplněn přístroji pro napájecí napětí 12 V DC (doposud jen jeden model u řady EASY400) a 24 V AC.

S přístroji nové řady lze použít již existující příslušenství k EASY400 a EASY600 (kromě paměťových karet). Možnosti rozšiřování přístrojů EASY700 zůstaly zachovány. Lze použít i dosavadní rozšiřující přístroje určené pro EASY600. Jednou z možností je rozšíření vstupů a výstupů pomocí jednoho rozšiřujícího modulu se stejným počtem vstupů a výstupů, jako má základní modul. Rozšíření může být lokální, nebo decentralizované – rozšiřující modul lze umístit až ve vzdálenosti 30 m. Je-li nutné rozšířit pouze počet výstupů, může být použit modul se dvěma reléovými výstupy bez nutnosti přivádět k nim napájení. Dále je možné k přístrojům připojit moduly pro komunikaci pomocí sběrnic Profibus-DP, AS-Interface, DeviceNet nebo CANopen. Přístroje EASY500 nelze rozšiřovat. Pro napájení přístrojů s napájením 24 V DC lze použít spínané zdroje.

Výkonné řídicí relé EASY800

Přístroje EASY800 představují vývojový skok ve srovnání s předcházejícími řadami EASY. Podstatný rozdíl je především v možnostech vykonávat aritmetické operace a v možnosti propojování přístrojů do sítě. Svými vlastnostmi se tyto přístroje více podobají programovatelným automatům (PLC).

Obr. 1.

Multifunkční displej MFD-Titan

MFD-Titan (obr. 2) je přístroj s nejvyšší užitnou hodnotou mezi řídicími relé dodávanými firmou Moeller. Možnosti řízení jsou stejné jako u přístrojů EASY800, neboť je použita stejná procesorová jednotka. Pro možnost vizualizace je tento přístroj doplněn grafickým podsvíceným displejem s tlačítky. Na displeji je možné zobrazovat grafy dějů, hodnot apod. a s jeho pomocí pohodlně zadávat údaje pro další zpracování.

Shrnutí vlastností řídicích relé

Z technických možností uvedených přístrojů je patrné, že řídicí relé lze využít jak v průmyslu pro řízení jednoduchých jednoúčelových strojů, tak i v elektroinstalaci obytných domů a dalších objektů a nahradit jimi klasické spínací přístroje (roční a týdenní spínací hodiny, počítadlo provozních hodin, schodišťové spínače apod.). Je-li třeba navrhnout a realizovat složitější projekt s EASY, popř. s MFD-Titan, lze využít služby „EASY partnerů“. To jsou firmy školené a certifikované firmou Moeller Elektrotechnika, s. r. o., pro vývoj aplikací s řídicími relé EASY a multifunkčním displejem MFD-Titan. Jejich seznam lze nalézt na internetu.

K jednotlivým přístrojům je dostupná česká dokumentace a katalogy, včetně jednoduchých příkladů. Další informace, demonstrační verze, update, kompletní sortiment, kontakty na „EASY partnery„ aj. jsou k dispozici na internetové stránce věnované řídicím relé s vizualizací http://www.easy-mfd.cz. Zde zájemci naleznou také fórum EASY/MFD, ve kterém lze vyjadřovat svoje názory, předávat zkušenosti a klást otázky.

Tab. 1. Přehled funkcí přístrojů EASY500 a EASY700

Typ EASY512-… EASY719-… EASY721-…
Binární vstupy a výstupy 8/4 R 12/6 R 12/8 T
Analogové vstupy 0 až 10 V (pouze přístroje DA a DC) 2 2 2
Trvalý proud výstupů 8:00 AM 8:00 AM 0,5 A
Možnost rozšíření ne ano ano
Multifunkční časovač 16
Dvousměrný čítač 16
Rychlé vstupy pro čítání impulsů do 1 kHz 4
Analogový komparátor 16
Týdenní/roční spínací hodiny 4/4
Textový displej 16
Čítač provozních hodin 4
Napájecí napětí DA – 12 V DC, DC – 24 V DC, AB – 24 V AC, AC – 115/240 V AC

Základní školení EASY500/700

Se zaváděním nových řad řídicích relé EASY500/700 s českým menu v přístroji a s českým programem EASY-SOFT bude společnost Moeller Elektrotechnika v květnu a červnu tohoto roku pořádat sérii základních školení ovládání a programování těchto přístrojů. Jednodenní školení je určeno především pro začátečníky a mírně pokročilé. Bude se konat v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Jihlavě, Karlových Varech, Liberci, Olomouci, Ostravě, Plzni, Praze, Ústí nad Labem a ve Zlíně. Každý účastník školení obdrží „minitrenér„ EASY500, programovací kabel a EASY-SOFT CZ včetně dokumentace. Pořadatelé doporučují vzít si s sebou na školení vlastní notebook.

Podrobnější informace s možností zaregistrovat se naleznou zájemci na webových stránkách http://www.easy-mfd.cz

Ing. Lukáš Matějíček, Ph.D.,
Moeller Elektrotechnika s. r. o.

Moeller Elektrotechnika s. r. o.
Komárovská 2406, 193 00 Praha 9
tel.: 267 990 411
fax: 267 990 419
e-mail: office.praha@moeller-cz.com
Třebovská 480, 562 03 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 519 611
fax: 465 519 619
e-mail: office.usti@moeller-cz.com
http://www.moeller-cz.com

Inzerce zpět