Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Prvky Korenix pro průmyslové sítě

číslo 8/2006

Prvky Korenix pro průmyslové sítě

Produkty tchajwanské firmy Korenix Technologies Co., Ltd., jsou určeny pro komunikaci v průmyslovém prostředí. Celkem firma nabízí pro tuto oblast tyto řady výrobků:

  • JetNet: komponenty pro průmyslový Ethernet,
  • JetPort: převodníky rozhraní RS-232/422/485 na Ethertnet,
  • JetCon: převodníky rozhraní metalický/optický Ethernet, převodníky RS-232 na RS-422/485,
  • JetCard: karty pro rozšíření počtu sériových portů v PC.
Obr. 1.

Obr. 1. Ethernetové přepínače Korenix řady JetNet 200x/300x

Následující text je věnován dvěma nejdůležitějším modelovým řadám přepínačů řady JetNet a převodníkům JetPort.

Ethernetové přepínače JetNet

Široká nabídka přepínačů JetNet zahrnuje celkem čtyři modelové řady od nejjednoduššího JetNet 200x/300x po nejvýkonnější JetNet 4000/4500.

JetNet 200x/300x
Kompaktní celokovové přepínače řady JetNet 200x/300x (obr. 1) s krytím IP30 jsou určeny k montáži na stěnu nebo lištu DIN a pracují při teplotě od –10 do +70 °C. Mají pět nebo osm portů 10/100Base-T a vybrané typy jsou vybaveny optickým rozhraním 100Base-FX s podporou jednovidových nebo několikavidových optických vláken.Všechny modely řady mají vynikající poměr ceny k výkonu.

JetNet 3700
Průmyslové přepínače řady JetNet 3700 jako jedny z prvních pracují jako injektor PoE (Power over Ethernet), tj. umožňují napájet zařízení v síti prostřednictvím metalických ethernetových kabelů. Jedná se např. o IP kamery, čtečky čárového kódu, přístupové body bezdrátových sítí apod. Pro všechna tato zařízení může JetNet 3700 fungovat jako zdroj napájení a současně přepínač.

JetNet 3500
Přepínače řady 3500 se velmi podobají přístrojům řady 200x/300x, navíc ale podporují redundantní kruhovou topologii sítě Ethernet s velmi jednoduchým nastavením při použití patentované metody SuperRing s obnovou přerušené cesty do 300 ms.

JetNet 4000/4500
Přepínače řady JetNet 4000/4500 (obr. 2) jsou v nabídce firmy Korenix zatím nejvýkonnější. Lze je konfigurovat z webového prohlížeče a spravovat prostřednictvím SNMP a RMON. S využitím prohlížeče lze přepínač kompletně diagnostikovat, a dokonce do něj i nahrát nový firmware. Poslední jmenovaná vlastnost se používá k ochraně investice zákazníka, který získá nové softwarové vlastnosti pouhým přechodem na novou verzi firmwaru. Zprávy o chybách lze zasílat v podobě e-mailů. Pro indikaci stavů např. napájení (redundantního) nebo stavu portů mají přepínače poruchové relé.

Obr. 2.

Obr. 2. Ethernetový přepínač Korenix JetNet 4508f

K optimalizaci výkonu celé sítě může administrátor využít určité specifické vlastnosti přepínačů řady 4500, např. přidělit porty a vytvořit jednotlivé nezávislé virtuální sítě (VLAN) či s použitím protokolu IGMP filtrovat a nastavit mnohosměrné vysílání paketů (multicast) do jednotlivých větví sítě. Pro jednotlivé porty lze nastavovat maximální přidělené rychlosti. K podpoře deterministického chování sítě Ethernet je zabudována podpora protokolu QoS, umožňujícího posílat data po síti Ethernet se zvolenou prioritou. V praxi to znamená, že přepínač sleduje data přicházejí po síti a podle obsahu komunikačního paketu zjišťuje jejich prioritu, podle níž data dále rozesílá (např. pakety s řídicími daty jsou odeslány dříve než pakety s daty určenými jen ke sledování).

Významnou vlastností přepínačů řady 4500 je kruhová redundance. Má-li být síť Ethernet použitelná k řízení v reálném čase, je nezbytné zabezpečit komunikaci pro případ přerušení primární cesty a velmi rychle přepnout na záložní sít. Stejně jako u přepínačů řady 3500, je i zde použita metoda SuperRing s obnovou přerušené cesty do 300 ms a vbrzku budou k dispozici nové modely s obnovou provozu za dobu kratší než 50 ms.

Přepínače řady 4000/4500 podporují standardní RSTP. K velmi zajímavým vlastnostem patří podpora zálohování dvou kruhových sítí využívajících metodu SuperRing přes páteřní síť s přepínači např. od firmy Cisco s podporou RSTP (dual homing).

Převodníky JetPort

Převodníky řady JetPort jsou převodníky sériového rozhraní RS-232/485/422 na Ethernet. Tato zařízení (tzv. Ethernet serial server) umožňují připojit jakékoliv zařízení se sériovým rozhraním ke standardnímu Ethernetu rychlostí 10/100 Mb/s. Některé typy nabízejí možnost redundantního připojení k Ethernetu s přepojením na záložní linku do 200 ms.

Obr. 3.

Obr. 3. Převodník sériového rozhraní na Ethernet Korenix JetPort 5201

Všechny převodníky JetPort jsou nabízeny v průmyslovém provedení, tj. v celokovovém pouzdru s montáží na lištu DIN (obr. 3). Zajímavá je rychlost podporovaná na sériovém rozhraní, kde firma Korenix jako jeden z mála světových výrobců nabízí rychlost přenosu až 460,8 kb/s.

Převodníky JetPort se konfigurují s použitím zabudovaného webového serveru přímo v internetovém prohlížeči nebo prostřednictvím telnetu, sériového rozhraní i prostřednictvím nástrojů operačního systému Windows. Pro správu a monitorování sítě se využívá SNMP. Zprávy o chybách mohou zařízení zasílat elektronickou poštou.

Převodníky sériového rozhraní na Ethernet pracují v těchto režimech:

  • TCP Server mode: zařízení čeká na kontaktování nadřazeným počítačem a umožňuje mu navázat spojení a dále komunikovat přes sériové rozhraní,

  • TCP Client mode: server vytvoří TCP spojení s předem určeným nadřazeným počítačem a automaticky ho zachovává,

  • UDP mode: režim rychlejší a efektivnější než TCP mode, použitelný také k rozesílání dat několika hostitelským počítačům i k příjmu dat z několika počítačů,

  • Tunneling mode: varianta režimů TCP Server mode a TCP Client mode, při níž jsou dvě zařízení se sériovým rozhraním spojena přes Ethernet,

  • Virtual Com mode: řešení zajímavé pro mnoho úloh, při němž je zařízení se sériovým rozhraním připojeno prostřednictvím tzv. Ethernet serveru do existující pevné ethernetové sítě; program JetPort Commander (součást dodávky serveru) běžící na hostitelském počítači vytvoří na PC virtuální sériový port, na který přesouvá data z Ethernet serveru, a PC tudíž komunikuje se vzdáleným zařízením tak, jako by bylo připojeno k jeho lokálnímu sériovému portu.

Dostupnost

Distributorem produktů firmy Korenix v ČR a na Slovensku je společnost Tecon s. r. o.

Ing. Jaroslav Prokeš,
Tecon s. r. o.

Tecon spol. s r. o.
Krkonošská 153/C
543 01 Vrchlabí
tel.: 499 429 100, 499 429 117
fax: 499 422 508
e-mail: info@tecon.cz
http://www.tecon.cz