Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Průzkum ČNOPK v oblasti inovací

Dvě třetiny německých firem podnikajících v České republice považují hospodářské vyhlídky České republiky za stabilní nebo pozitivní, 85 % respondentů by si ji znovu zvolilo jako investiční lokalitu. Vyplývá to z aktuálního průzkumu, který Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) uskutečnila mezi více než 150 firmami. Optimismus investorů sice ve srovnání s loňským rokem znatelně opadl, nicméně Česká republika představuje z jejich pohledu nejatraktivnější lokalitu pro investice ve střední a východní Evropě. České republice se podařilo z pohledu dotázaných investorů získat zpět pozici nejatraktivnější investiční lokality ve střední a východní Evropě. V letech 2010 a 2011 bylo na špici sousední Slovensko. Až za Českou republikou se umístilo také Polsko, stejně tak jako Čína, která byla do průzkumu zařazena pro srovnání. Pouze 15 % německých investorů sídlících v České republice by si v tomto okamžiku vybralo pro své investice jinou zemi. Ještě v loňském roce jich byl dvojnásobný počet.

Nejsilnějšími motivy pro ekonomické aktivity německých, ale i dalších zahraničních investorů v České republice jsou její členství v Evropské unii a kvalifikovaná, motivovaná a produktivní pracovní síla. V současnosti patří podle výsledků průzkumu k největším problémům v České republice korupce a málo efektivní státní správa, následují nedostatečná vymahatelnost práva a politická nestabilita.

(ed)