Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Průzkum ČNOPK ukázal optimismus německých investorů v ČR

Jak vidí Českou republiku jako investiční lokalitu, na to se také letos Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) zeptala zástupců více než 140 firem, převážně německých, které působí v České republice. Celých 92 % firem by si pro své investice opět vybralo Českou republiku. Jde o rekordní hodnotu tohoto průzkumu, který ČNOPK provádí každoročně od roku 2006. Vyhlídky českého hospodářství investoři hodnotí jako stabilní, vývoj vlastní ekonomické situace vidí optimisticky. Výrazně klesl podíl firem, které označily současnou ekonomickou situaci jako špatnou. Letos je to jen 7 %. Pod 10% hranicí se tato hodnota naposledy pohybovala v roce 2008, před vypuknutím hospodářské krize. Svědčí to o velkém optimismu, protože ještě v loňském roce hodnotila hospodářskou situaci jako špatnou skoro pětina dotázaných. Více než třetina firem plánuje přijmout nové zaměstnance a jen 6 % podniků se chystá propouštět. Kromě toho většina firem počítá se stejnými investičními výdaji jako loni a 33 % s vyššími. Pokračuje tak trend z loňského roku, kdy se ekonomika odrazila ode dna a daří se jí dobře.

 
Investoři se vyjádřili také ke slabým stránkám podnikatelského prostředí České republiky. Stejně jako loni vyvolávají největší nespokojenost korupce, nedostatečná transparentnost při zadávání veřejných zakázek, zhoršující se dostupnost kvalifikovaných pracovních sil a daňový systém. „ČNOPK se proto již řadu let zasazuje o reformu systému odborného vzdělávání. Ten bude stejně jako digitalizace českého průmyslu indikátorem budoucího vývoje,“ říká Bernard Bauer, výkonný člen představenstva ČNOPK.
 
Průzkumu se zúčastnilo více než 140 firem působících v ČR. Z nich 87 % má centrálu v Německu, 6 % v Rakousku, 3 % v Česku a 4 % v jiných zemích. Zastoupeny jsou všechny obory a velikosti firem.

(ev)