Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Průzkum CiA: potřeba zařízení s CANopen výrazně poroste

číslo 1/2005

Průzkum CiA: potřeba zařízení s CANopen výrazně poroste

Mezinárodní organizace CAN in Automation (CiA, http://www.can-cia.org), sdružující více než 430 uživatelů a výrobců sběrnice CAN, nedávno uspořádala průzkum mezi výrobci zařízení určených pro použití v sítích využívajících protokol CANopen (zařízení s CANopen). Cílem bylo zjistit počty kusů těchto zařízené prodaných v letech 2003 a 2004 a očekávání na rok 2005. Zařízení použitá pro vlastní potřebu výrobců nebyla brána v úvahu. Získaná čísla tudíž reprezentují pouze „vnější“ trh v době, kdy se sítě s CANopen používají již deset let. Uplatňují se především jako vestavné síťové komunikační systémy ve strojích a strojních zařízeních, v nichž propojují řídicí jednotky, snímače, moduly I/O a elektrické a hydraulické akční členy. Velmi často se používají zejména ve strojích pro zpracování plastů, textilních a tiskařských strojích a ve strojích pro výrobu polovodičových součástek. Dále je lze nalézt v lékařských přístrojích, na užitkových vozidlech, v jednoúčelových strojích, v průmyslu při automatizaci nespojitých výrob, v elektronice pro námořní použití, v řídicích systémech výtahů apod.

Tab. 1. Dodávky zařízení pro sítě s protokolem CANopen v letech 2003 až 2005 (zdroj: CiA)
Kategorie
zařízení
Počet dodaných kusů a meziroční nárůst (%)
2003 2004 20051)
kusy kusy nárůst (%) kusy nárůst (%)
řídicí jednotky 138 264 150 232 8,7 194 480 29,5
moduly I/O 294 593 344 168 16,8 448 800 30,4
snímače 27 543 53 861 95,6 106 976 98 6
akční členy 258 381 349 214 35,2 466 498 33,6
ostatní 387 334 304 384 –21,4 339 083 11,4
Celkem 1 106 115 1 201 859 8,7 1 555 837 29,5
1) odhad

Pro účely průzkumu byla zařízení s CANopen rozdělena na řídicí jednotky sítě (NMT master devices), moduly I/O, akční členy, snímače a „ostatní“. Souhrnný výsledek průzkumu je uveden v tab. 1 (jedna síť CANopen přitom v průměru obsahuje asi devět zařízení – uzlů).

Počty dodaných zařízení v roce 2004 oproti roku 2003 vesměs vzrostly. Výrobci však očekávají další výrazný růst, a to nejen v roce 2005, ale i po několik následujících let. Nadprůměrně by měly růst zejména dodávky elektrických pohonů a snímačů s CANopen a dále by se měla významně projevit všestranně rostoucí obliba CANopen v Severní Americe a na Dálném východě.

„Naším hlavním soupeřem jsou proprietární sběrnice a sítě. Nicméně jsme již zaznamenali trend příklonu ke standardizaci komunikace ve vestavných řídicích systémech,„ říká k tomu Holger Zeltwanger, výkonný ředitel CiA. Skutečností je, že mnoho současných vestavných systémů je stále ještě založeno na proprietárních sítích typu CAN a že tento trh je pravděpodobně významně větší než „otevřený„ trh se zařízeními využívajícími protokol CANopen. Větší objem než otevřený trh pravděpodobně představuje i výroba zařízení s CANopen určených pro vlastní potřebu výrobců. Zeltwanger je tudíž optimistický: „Budoucí vyhlídky jsou vynikající, a to zejména proto, že se navzájem velmi dobře doplňují CANopen s Ethernetem.„ V tomto směru první specifikace síťové brány vydaná CiA (CiA 309) popisuje spojení mezi sítěmi s TCP/IP a CANopen pro protokol ModbusTCP a protokol na bázi ASCII.

(kp)