Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Průtokoměry Micro Motion a výroba whisky

číslo 5/2004

Průtokoměry Micro Motion a výroba whisky

Pro měření průtoku při stáčení lihovin v závodě Diageo plc u města Cambus ve Skotsku, kde se vyrábí tzv. blended (míchaná) whisky, byly instalovány Coriolisovy hmotnostní průtokoměry Micro Motion Elite od firmy Emerson Process Management. Za jeden rok provozu jimi proteklo 50 milionů litrů obilné a sladové whisky z cisteren do sudů. Z těch jsou lihoviny po několika letech zrání stáčeny, aby se z nich míchaly whisky značek Johnnie Walker, J&B Rare nebo Bell’s Scotch Whisky.

Obr. 2.

Průtokoměry Micro Motion CMF300 Elite zde byly umístěny proto, aby se zlepšila efektivita plnění a vyprazdňování cisteren a sudů. Nahrazení původních dávkovacích objemových měřidel dovolilo zvýšit průtok při plnění a stáčení tak, že silniční cisterna s objemem 27 000 litrů stráví ve stáčírně ne jednu hodinu jako dříve, ale jen 35 minut. Měřidla byla akceptována příslušnými úřady poté, co se při testech prokázalo, že dosahují přesnosti stanovení objemového průtoku lepší než 0,1 %.

Další průtokoměry Micro Motion Elite jsou instalovány v systému pro dávkování vody do whisky – v původní silné lihovině je tak snižována koncentrace alkoholu na požadovanou úroveň. Navíc má převodník Micro Motion RFT9739, umístěný v rozváděči systému, jako druhý výstup koncentraci alkoholu v lihovině. Tato hodnota se odvozuje z teploty a hustoty, měřených snímačem CMF300. Dříve byla koncentrace alkoholu zjišťována z odebraných vzorků, naproti tomu Micro Motion umožňuje zjišťovat koncentraci přímo a kontinuálně. Analogové výstupy, popř. výstupy HART nebo Modbus, mohou být přímo zpracovávány řídicím systémem míchací jednotky.

Po prvním roce provozu bylo validováno měření. Přitom se zjistilo, že průtokoměry Micro Motion nepotřebují rekalibraci ani jiný servis. To je významná výhoda ve srovnání s původními mechanickými dávkovacími průtokoměry, které v důsledku opotřebení vyžadovaly pravidelný servis a rekalibraci. Další výhodou zmíněných průtokoměrů je, že trubky lze po ukončení jedné výrobní dávky snadno vyčistit (profouknout vzduchem). U starých mechanických průtokoměrů to nebylo možné.

Emerson Process Management, s. r. o., e-mail: info.@emersonprocess.cz, http://www.emersonprocess.cz

Inzerce zpět