Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Průtokoměr CNGmass pro výdejní stojany stlačeného zemního plynu

Průtokoměr CNGmass pro výdejní stojany stlačeného zemního plynu

Správně změřit a vyúčtovat množství načerpané z výdejního stojanu do nádrže vozidla je u stlačeného zemního plynu (CNG) stejně důležité jako u každého jiného paliva pro spalovací motory automobilů. „Mozkem“ každého výdejního místa CNG je tudíž průtokoměr, který co nejpřesněji, naprosto spolehlivě a kdykoliv – ve dne i v noci, den za dnem, po týdny, měsíce i roky – změří nepříliš velká jednotlivá množství odebraného plynu. Obr. 1. Speciálně pro takovéto bilanční měření je určen nový Coriolisův průtokoměr typu CNGmass s malými rozměry, robustní konstrukcí, vynikající kvalitou výroby a rovněž vynikající přesností měření, zajišťovanou vlastní akreditovanou kalibrační laboratoří výrobce, celosvětově uznávanými certifikáty použitelnosti v prostředí s nebezpečím výbuchu a různými potvrzeními o schválení jako měřidlo určené pro obchodní účely (od PTB v Německu, NMi v Nizozemí, NETP v USA a podle W&M Act v Kanadě).

Průtokoměr CNGmass je dokonale kompaktní přístroj použitelný po celém světě, který lze díky malým rozměrům instalovat téměř kdekoliv (DN 15: 277 × 139 × 308 mm, DN 25: 316 × 139 × 313 mm). Dvě velikosti jsou zvoleny s ohledem na potřeby praxe – DN 15 pro doplňování paliva do osobních automobilů a DN 25 do nákladních aut a autobusů. V celosvětové obchodní síti společnosti Endress+Hauser jsou současně k dispozici odborně kompetentní technici schopní zajistit nejen předprodejní služby a uvedení průtokoměrů do provozu, ale i jejich údržbu a servis.

Endress+Hauser Czech s. r. o., tel.: 241 080 450, fax: 241 080 460, e-mail: info@cz.endress.com, http://www.endress.cz