Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Průmyslový veletrh Ostrava splňuje požadavky moderního výstavnictví

číslo 10/2002

Průmyslový veletrh Ostrava splňuje požadavky moderního výstavnictví

Každým dnem se přibližuje okamžik otevření nového výstavního pavilonu na Černé louce v Ostravě (obr. 1). Každým dnem se blíží akce, která v novém pavilonu slavnostně zahájí jeho provoz. Touto akcí je komplex několika aktivit, z nichž nejvýznamnější je Průmyslový veletrh Ostrava, který se uskuteční ve dnech 6. až 9. listopadu 2002. Organizátorem veletrhu jsou Ostravské výstavy, a. s., a záštitu nad ním převzal primátor města Ostravy.

Obr. 1.

Průmyslový veletrh Ostrava si klade za cíl na výstavní ploše nového pavilonu prezentovat významné firmy z regionu, popř. ty, které mají v regionu obchodní zájmy. Důležitý je, jako na každé výstavě, obchodní či marketingový zájem každého vystavovatele, avšak prioritou v tomto případě bude ještě něco navíc. Pro velké firmy je tato akce především prezentační záležitostí, při které společnosti dávají najevo svou existenci v regionu, své působení na trhu práce i v sociální, kulturní a společenské oblasti. Středním a malým podnikům veletrh dává šanci upozornit na sebe své i potenciální zákazníky z řad největších firem regionu přítomné na veletrhu. Kromě toho by všichni vystavovatelé měli společně působit na návštěvníky výstaviště, které si stále ještě mnoho obyvatel Ostravy pamatuje jako slavné a významné výstaviště minulých let – Černá louka po létech chátrání a úpadku nyní opět povstává k nové, slavnější budoucnosti.

K umocnění tohoto dojmu chystají organizátoři veletrhu bohatý doprovodný program pro laickou i odbornou veřejnost. Slavnostního zahájení veletrhu se zúčastní mnoho významných hostů z Úřadu vlády ČR, krajského i městského zastupitelstva a významných místních organizací i významní hosté ze zahraničí. Mezi nimi budou zejména zástupci diplomatického sboru působící v ČR, především velvyslanci sousedních států, členských zemí EU, ale i velvyslanec Ruské federace a velvyslanec Delegace Evropské komise.

Účast přislíbil i nový prezident Hospodářské komory ČR, který spolu s ostatními významnými hosty zasedne za kulatý stůl s nejvýznamnějšími představiteli místních firem.

Pro nejširší veřejnost jsou připravena vystoupení známých umělců, kteří mají původ v Moravskoslezském kraji, a chystají se autogramiády významných sportovců, umělců a osobností se vztahem k Ostravě anebo jejímu kraji.

Návštěvníci budou moci zhlédnout i jedinečnou výstavu Krásy a tajemství České republiky, která se uskuteční paralelně s Průmyslovým veletrhem a na které se představí historie českých zemí v evropském kontextu, opět ve vztahu k historii Ostravska, především v období průmyslové revoluce.

Pro pamětníky je určena expozice připomínající historicky nejvýznamnější výstavní akci na území Ostravy, která se konala pod názvem Průmyslová revoluce, a živnostenské výstavy v roce 1923.

Kromě zmíněných návštěvnických atrakcí se v rámci Průmyslového veletrhu uskuteční i množství odborných akcí. Především se představí polská a slovenská zahraniční obchodní mise a v jednání zatím jsou i mise maďarská, ukrajinská a běloruská. Do tohoto rámce spadá i Česko-ruské ekonomické fórum, které se uskuteční za účasti zástupce Hospodářské a průmyslové komory Ruské federace, ruského velvyslance, českého obchodního rady v Moskvě a pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje. Hlavní příspěvek na tomto fóru by měl přednést ministr průmyslu a obchodu ČR.

V termínu veletrhu proběhne i jednání Česko-polsko-slovenské skupiny pro vzájemné dodávky výrobků a služeb hutí, koksoven, energetiky a v oblasti životního prostředí. Uskuteční se také odborný seminář pod záštitou VŠB-TU Ostrava, seminář pro zahraniční firmy s názvem Podmínky podnikání v ČR a další aktivity.

Vše svědčí o tom, že v listopadu letošního roku nebude pouze otevřen nový výstavní pavilon, ale budou otevřeny i nové cesty pro podnikání v Moravskoslezském kraji i blízkém okolí.

Ing. Tomáš Výtisk,
člen představenstva Ostravských výstav, a. s.

Ostravské Výstavy a. s.
Výstaviště Černá louka
728 26 Ostrava
tel./fax: 596 167 117, 125
tel.: 596 167 123, 121
e-mail: vystavy@cerna-louka.cz
http://www.cerna-louka.cz

Inzerce zpět