Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Průmyslový snímač tlakové diference DMD 333 H s kapacitním senzorem

Dne 1. července 2008 uvedla společnost BD Sensors na trh svůj nový průmyslový snímač tlakové diference DMD 333H. Sériová výroba snímače DMD 333 H je výsledkem úspěšné a efektivní spolupráce na projektu výrobní firmy s výzkumnými pracovišti Vysokého učení technického v Brně a Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
 

Konstrukce snímače

Snímač DMD 333 H je osazen kapacitním senzorem s kovovou středovou měřicí membránou a dvěma korozivzdornými oddělovacími membránami. Soustava elektrod je tvořena dvěma pevnými elektrodami na skle, prostřední elektrodou je měřicí membrána. Soustava elektrod je zapouzdřena do robustního válcového pouzdra z korozivzdorné oceli. K jeho základnám jsou přivařeny oddělovací membrány. Tvar povrchu základen přesně odpovídá profilu membrán.
 
V prostorech mezi oddělovacími membránami a měřicí membránou je vytvořeno vakuum a následně jsou membrány zaplněny silikonovým olejem. Olej prochází z prostoru oddělovací membrány do prostoru měřicí membrány keramickými kapilárami.
 
Popsané konstrukční uspořádání zabezpečuje velkou citlivost senzoru, malou chybu vlivem teploty a hlavně vysokou přetížitelnost. Při přetížení se oddělovací membrána ještě v mezích pružné deformace opře o základnu pouzdra, a zabrání tím nadměrné deformaci měřicí membrány. Snímač DMD 333H tak snáší jednostranné přetížení plným statickým tlakem až 13 MPa, a nehrozí tudíž jeho zničení např. v důsledku nesprávné manipulace s ventilovou soupravou.
 
Snímač je k procesu připojen běžnými přírubami s roztečí 54 mm, což zaručuje snadnou montáž snímače na třícestné nebo pěticestné ventilové soupravy většiny typů.
 

Zpracování signálu

Vynikající metrologické parametry senzoru jsou ještě vylepšeny digitálním zpracováním signálu elektronickou jednotkou s mikroprocesorem. Snímače tak mají základní přesnost 0,1 % FSO (z měřicího rozsahu) a chybu vlivem teploty menší než 0,1 % FSO/10 K. Snímače DMD 333H pracují v rozsazích tlakové diference od 750 Pa do 200 kPa. Elektrickým výstupem je proudová smyčka 4 až 20 mA s komunikací HART.
 
Jednotka elektroniky je uložena v robustním pouzdru, které je tvořeno duralovým odlitkem s odděleným prostorem svorkovnice. Vzhledem k elektrické a mechanické konstrukci je snímač DMD 33H k dispozici v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu EE ia IIC T4 nebo EE d IIC T5.
 
Již ve standardním provedení jsou snímače vybaveny modulem displeje z tekutých krystalů (LCD). Parametry lze nastavit na dálku prostřednictvím komunikace HART s využitím komunikátoru HART, popř. PC, nebo místně prostřednictvím tlačítek modulu displeje LCD. Navíc je možné místní nastavení magnetickou tyčinkou bez sejmutí vík přístroje. To umožňuje nastavit parametry snímače i v prostředí s nebezpečím výbuchu.
 
Uvedené parametry a promyšlená konstrukce spolu s příznivou cenou předurčují snímač DMD 333H pro náročná měření tlakové diference v mnoha průmyslových řešeních: řízení tlakové diference v čerpadlech, ventilech a ventilátorech, měření výšky hladiny kapalin v tlakových nádobách, měření průtoku, měření hustoty kapalin apod.
 
Ing. Libor Šimoník, BD Sensors s. r. o.
 
Obr. 1. Snímač tlakové diference DMD 333H