Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Průmyslový operátorský panel Advantech WOP při řízení údržby

Maintenance management, řízení údržby, může ve spolupráci s ostatními složkami podnikového informačního systému ušetřit značné prostředky. K úsporám dochází jednak minimalizací prostojů výrobního zařízení při dobré organizaci oprav, ale také snížením zmetkovitosti a prodloužením životnosti strojů v důsledku pravidelné a řízené údržby.

Přínos zavedení systému řízení údržby se však projeví pouze tehdy, poskytuje-li tento systém skutečně relevantní informace. Ty však může poskytovat jen v případě, že je zásobován aktuálními a spolehlivými vstupními daty.

V moderních automatizovaných výrobních strojích bývají údaje o činnosti a potřebě údržby dostupné v rámci služeb řídicího systému. Problém nastává při pokusu implantovat systém řízení údržby v dílnách, kde výrobní stroje nejsou těmito službami vybaveny. Systém papírových žádanek, hlášení a výkazů nelze nikdy dovést ke stoprocentní bezchybnosti, a navíc zavádí do řízení firmy informace s podstatným (a nedefinovaným) zpožděním. Úmysl zavést elektronický systém sběru dat pro údržbu většinou naráží na vysoké náklady, neboť smysluplné řešení vyžaduje instalovat terminál ke každému stroji.

Tento problém řeší systém pro řízení údržby vyvinutý ve společnosti FCC průmyslové systémy. Společnost je dodavatelem průmyslových počítačů (IPC). Pro lokální terminály v systému pro řízení údržby používá zajímavý produkt ze své nabídky, operátorský panel WOP. Operátorský panel je jednoduchý a levný panelový počítač využívaný pro vizualizaci a parametrizaci dat z programovatelných automatů PLC. WOP řady 2000 vyráběné společností Advantech Co. se dodávají v šesti variantách velikosti displeje s úhlopříčkou od 3,5" do 12,1". Displej je navíc vybaven dotykovým panelem (touchscreen). Právě nízká cena umožňuje instalovat WOP s obrazovkou 7" ke každému stroji. Také vývoj a zákaznické úpravy softwaru jsou levné, neboť využívají vestavěný konfigurátor pro vizualizaci dat.

Obr. 2. ukazuje síť terminálů WOP v nejjednodušší konfiguraci. U každého stroje je lokální terminál a  terminálem je vybaveno i pracoviště údržby. Při poruše stroje přivolá obsluha údržbu stiskem virtuálního tlačítka na obrazovce WOP, zároveň sdělí volbou v jednoduchém menu druh závady. WOP na pracovišti údržby změní stav „semaforu“ na obrazovce a vyhlásí zvukový alarm. Údržbář po příchodu ke stroji registruje na lokálním WOP začátek opravy (ručně po zadání osobního hesla, nebo přiložením osobní identifikační karty ke čtečce). Po skončení opravy podobně ohlásí spuštění stroje do výrobního režimu. Všechny tyto operace jsou zaznamenány. Údaje ze záznamů v síti WOP lze pomocí jednoduchého programu přenášet do databází informačního systému podniku a využít je pro plánování údržby.

Systém sice byl primárně vyvinut k řízení údržby strojů bez možnosti automatického hlášení poruchy, avšak je-li stroj vybaven výstupem pro hlášení poruchy (např. prostřednictvím digitálních výstupů nebo komunikačního rozhraní), lze lokální WOP přímo připojit ke stroji a hlášení poruchy automatizovat.

Jakékoliv informace o tom­to systému pro řízení údržby nebo o průmyslových operátorských panelech WOP je možné vyžádat v libovolné kanceláři společnosti FCC průmyslové systémy.

(FCC průmyslové systémy)

Obr. 1. Průmyslový operátorský panel Advantech WOP-2121V

Obr. 2. Schéma systému řízení údržby strojů využívajícího operátorské panely WOP