Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Průmyslový Ethernet od společnosti Turck

Společnost TURCK, dodavatel průmyslové automatizační techniky, trvale rozšiřuje svoji nabídku komponent pro dynamicky se rozvíjející oblast komunikačních systémů založených na Ethernetu a určených pro řízení autonomních funkčních celků a pro sběr dat jednotkami vzdálených vstupů a výstupů.

Z pohledu umístění je možné tyto komponenty rozdělit do dvou skupin. První skupinu tvoří komponenty řady BL20 se stupněm krytí IP20 (obr. 1), určené pro vestavbu do rozváděče, druhou komponenty řady BL67 s kompaktními moduly v robustních pouzdrech se stupněm krytí IP67 (obr. 2), určené pro umístění přímo na stroj či do provozního prostředí bez použití rozváděče či jiného krytí.

Průmyslové komunikační systémy založené na Ethernetu využívají různé protokoly. V komunikačních stanicích od společnosti Turck může být implementován některý ze tří nejrozšířenějších a nejuniverzálnějších z nich: Modbus-TCP, EtherNet/IP a Profinet. Rozhodne-li se uživatel pro komponenty řady BL, může v jednom systému kombinovat standardní komunikační jednotky určené pro výměnu dat s nadřazeným řídicím systémem, programovatelné jednotky s funkcemi PLC, které mohou převzít část řízení a ulehčit tak hlavnímu řídicímu systému (obr. 3), apod.

Veškeré standardní komunikační jednotky řady BL spojuje, mimo modularity a všestranného využití, i možnost konfigurace a diagnostiky místně nebo na dálku. K tomu se využívá volně dostupné softwarové prostředí IO-Assistant (obr. 4), založené na rozšířené technologii FDT/DTM a na programu Pactware. Díky tomuto nástroji lze mimo off-line návrh komunikační stanice (včetně její validace a vytvoření dokumentace) využít i on-line funkce, kam patří možnost konfigurace systému, zprovoznění systému při jeho zapojování (kontrola připojení veškerých provozních přístrojů) a také následná diagnostika, pomocí níž je možné velice rychle určit druh problému a efektivně jej vyřešit. Spadá sem např. indikace ztráty napájení, zkratů či otevřených obvodů v připojených provozních přístrojích, změny konfigurace atd.

Zvláštní skupinu komunikačních jednotek BL20 tvoří tzv. ethernetové jednotky řady Eco. Tyto jednotky mají namísto běžného jednoho konektoru dva konektory RJ45, které obsluhuje integrovaný dvouportový přepínač. Toto uspořádání umožňuje vytvořit klasickou, v průmyslové automatizaci často používanou liniovou topologii komunikace na místo hvězdicové.

U programovatelných jednotek řady BL lze využít předem vytvořené funkce pro automatickou komunikaci prostřednictvím sítě Ethernet (register communication). Programátor v takovém případě nemusí vytvářet program zajištující výměnu dat. Nutností je pouze konfigurace komunikace a následné zpracování dat. Podobný model platí i při výměně dat mezi dvěma a více programovatelnými jednotkami bez přítomnosti nadřazeného PLC nebo řídicího PC.

Veškeré programové vybavení (prostředí IO-Assistant, CoDeSys, funkční bloky pro PLC) jsou dodávány zcela zdarma a jsou dostupné na stránkách www.turck.cz .

Další informace a po­třebnou dokumentaci rádi poskytnou pracovníci společnosti v rámci své bezplatné podpory, společně s návrhem řešení zákazníkovy úlohy.

(TURCK)

Obr. 1. Komunikační stanice z modulů BL20

Obr. 2. Komunikační stanice z modulů BL67

Obr. 3. Programovatelné komunikační jednotky obsahují funkce logického řízení a programují se v prostředí CoDeSys

Obr. 4. Prostředí I/O Asistant usnadňuje uvádění do provozu a diagnostiku