Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Průmyslové vzory v EU

číslo 7/2004

Průmyslové vzory v EU

Právo Evropské unie umožňuje výrobcům, aby si chránili vnější vzhled svých výrobků cestou získání práva na tzv. vzor Společenství. Takovým vzorem může být, podobně jako v českém právu, vzhled celého výrobku nebo jeho části, spočívající především ve znacích obrysů, barev, struktury nebo materiálů výrobku samotného či jeho zdobení. Chránit lze např. i typický vzhled programovatelného automatu, operátorského panelu, snímače apod.

Zásady vzorové ochrany jsou stanoveny nařízením Rady ES č. 6/2002, o průmyslových vzorech, které bylo uvedeno do života v roce 2003. V případě konfliktů vyplývajících z přístupu k Evropské unii budou práva českých přihlašovatelů chráněna jinak než u ochranných známek. Výrobce, který si průmyslový vzor přihlásil na Úřadu průmyslového vlastnictví ČR (ÚPV), nemusí souhlasit s využitím vzoru v ostatních státech EU. Účinky rozhodnutí ÚPV se potom budou týkat jedině ČR. Je proto třeba dbát o ochranu práv v Alicante a nezávisle tam znovu zaregistrovat vzory dosud chráněné ÚPV. V opačném případě se výrobce vystavuje riziku, že si někdo jiný může přihlásit podobný vzor a získá tak ochranu, kromě ČR, ve všech zemích Evropské unie.

-kš-

Inzerce zpět