Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Průmyslové roboty se stále technicky zdokonalují a pronikají do nových oblastí

Strojírenství nyní zažívá dobré časy, zájem roste také o průmyslové roboty. O situaci na trhu, nových možnostech použití průmyslových robotů a jejich vývoji jsme hovořili s ředitelem společnosti Fanuc Robotics Czech Petrem Duchoslavem. Jeho firma prodává na českém trhu roboty typicky žluté barvy japonské společnosti Fanuc, které si stále častěji nacházejí cestu do provozů v České republice.
 
Představte prosím na úvod firmu Fanuc Robotics Czech.
Fanuc je japonská firma vyrábějící prvky průmyslové automatizace a roboty. Fanuc Robotics Czech je jednou z dvanácti evropských poboček, které patří pod Fanuc Robotics Europe. Působíme zde od roku 2004 a v současnosti máme na starosti trhy v Česku, na Slovensku, ve Slovinsku, Chorvatsku, Srbsku a v Bulharsku. Původně jsme pokrývali celou východní Evropu, ale v jednotlivých státech postupně vznikaly samostatné pobočky – polská, maďarská, ruská. Jsme distributorem japonských průmyslových robotů značky Fanuc, včetně poskytování záručního a pozáručního servisu, náhradních dílů, školení.
 
Zabýváte se také návrhem robotických pracovišť a začleňováním robotů do provozů?
Návrh a realizaci robotických systémů mají na starosti naši systémoví integrátoři, kteří znají daný technologický proces nejlépe. My prodáváme pouze samotné roboty a k nim poskytujeme podporu. Pomáháme našim integrátorům v začleňování robotu do celého systému.
 
Jak důležitý je pro firmu Fanuc Robotics Czech automobilový průmysl?
Automobilový průmysl je tradičně odběratelem největšího množství průmyslových robotů obecně a díky všeobecnému povědomí také velmi dobrou referencí. Pro nás je ale rovněž důležité věnovat se i menším zákazníkům z různých oborů, abychom nebyli jako dodavatel závislí jen na jednom odvětví průmyslu.
 
Vývoj průmyslových robotů je úzce spjat s vývojem výroby automobilů. Dnešní podoba průmyslových robotů je patrně výsledkem spolupráce výrobců robotů s výrobci automobilů.
Lze to tak říct. Automobilky jsou nejvýznamnějším odběratelem, takže logicky udávají směr ve vývoji robotů a určují, jak má robot vypadat. Všichni výrobci robotů se snaží přizpůsobit se jejich požadavkům. Roboty navržené pro automobilky lze ale samozřejmě používat i pro jiné úlohy. Dále existují ještě jiné typy robotů – speciálně navržené pro použití v jiných odvětvích než v automobilovém průmyslu. Tyto roboty jsou využívány např. v potravinářství, farmacii nebo ve výrobě elektroniky, kde mohou sbírat produkty, montovat je, balit nebo paletizovat.
 
Mohl byste přiblížit, jaké roboty dodáváte pro manipulaci s drobnými součástkami?
Pro tyto operace dodáváme malé roboty M-1iA (obr. 3). Mají paralelní kinematiku, která jde ruku v ruce s rychlostí. Dodáváme je jak ve čtyřosém, tak i v šestiosém provedení. Proto nejen zvládnou jednoduchou operaci „vzít a položit“, ale mohou součástky zasunovat, montovat nebo objíždět danou dráhu. Dokážou tedy vykonávat i složitější pohyby. Toho lze využít např. při montáži elektroniky (zasouvání paměťových modulů), rychlém pájení, při složitější rychlé montáži apod.
 
Robot byl navržen tak, aby nahradil člověka u výrobní linky, takže jeho rozměry tomu odpovídají. Šířka robotu odpovídá šířce ramen člověka a také jeho dosah o průměru 28 cm je shodný s dosahem rozevřené dlaně.
 
Je o tyto roboty na trhu zájem?
Ano, je o ně zájem. Lidé při jednotvárné práci na lince snadno udělají chybu a to vytváří prostor pro tyto roboty. Jejich cena není příliš vysoká, takže zde cena pracovní síly nehraje velkou roli.
 
Jaké jsou další oblasti, kam dodáváte roboty?
Spíše by se těžko hledal obor, kam roboty nedodáváme. S tím, jak jsou roboty technicky zdokonalovány, rozšiřuje se oblast jejich použití. Roboty lze zařadit téměř všude, otázkou tedy zůstává jen výpočet návratnosti investice.
 
Podle čeho se firmy rozhodují, zda se jim vyplatí použít na určitou operaci robotické pracoviště?
Koncový uživatel ví, kolik vydělá na jednom vyrobeném kusu, a z toho mu vychází návratnost pracoviště. Vedle návratnosti je možné zvážit i další přínosy robotiky: opakovatelnou kvalitu, produktivitu a také bezpečnost práce. I tam, kde je levná pracovní síla a robot nemá dobrou návratnost, jsou roboty využívány pro svoji opakovatelnou přesnost nebo proto, že dokážou manipulovat s břemeny, která jsou pro člověka příliš těžká. Takže robotizace není výsadou jen těch zemí, které mají drahou pracovní sílu.
 
Jaká je v současnosti situace na trhu robotů v České republice?
Trh tady ještě není nasycen a obrat roste. Prostor pro použití dalších robotů zde stále je. Jednak se rozšiřují obory, kam se roboty tradičně dodávají, a jednak jak jsou roboty zdokonalovány, otevírají se nové možnosti jejich použití. Dnes lze automatizovat i ty operace, u kterých to dříve nebylo možné.
 
Mohl byste uvést příklady toho, jak zdokonalení vlastností robotů otevírá nové oblasti použití?
Například kamerový systém, který již několik let dodáváme integrovaný do robotů, umožňuje sbírat součásti, které nejsou orientovány do požadované polohy. Nebo vybavení robotů senzorem síly umožňuje provádět operace, které vyžadují cit v ruce (založení pinu do přesného otvoru, sestavení ozubeného převodu, konstantní přítlak podél dráhy). Robot potom nejen „vidí“, ale má i „cit v chapadle“. Další oblasti využití otevírá třeba zdokonalení chapačů a různých přípravků.
 
Mají o roboty zájem i malé a střední firmy?
Ano, většina našich zákazníků má instalováno pět až deset robotů. Máme sice zákazníky, kteří mají padesát robotů a více, ale malé a střední firmy jsou naší stěžejní cílovou skupinou.
 
Prodáváte roboty také do zemědělství?
Zatím nemáme žádného integrátora, který by je v této oblasti použil. Nicméně robot je univerzální stroj, takže i v zemědělství ho lze využít.
 
Robot je složité zařízení skládající se z mechanických a elektronických komponent, které jsou ovládány softwarem. Které z uvedených funkcí (mechanické, elektronické a softwarové) se vyvíjejí nejrychleji? Které funkce robotů lze ještě zdokonalovat?
Nejrychleji se vyvíjí software a rychle se vyvíjí také elektronika. Mechanika robotu je omezena fyzikálními zákony, takže tam pokrok postupuje pomaleji. Lze používat nové materiály nebo lepší pohony. Mechanické vlastnosti je však možné optimalizovat pomocí pokročilé elektroniky nebo softwaru. Výkonnější elektronika provádí rychlejší výpočty, a tím je možné eliminovat některé problémy, například průhyb ramene robotu nebo vibrace.
 
Můžeme se nadít toho, že se objeví robot, který bude konstrukčně řešen úplně jinak, než jsou řešeny klasické průmyslové roboty?
Může se to stát. Nicméně není to jen otázka nových materiálů a konstrukce, ale také otázka ceny. Je možné vyrobit dokonalý robot, ale jeho výroba bude natolik nákladná, že nebude konkurenceschopný.
 
Jak se díváte na možnost, že by v budoucnu roboty přímo spolupracovaly s člověkem?
To je jeden z příkladů nového technického řešení, které může otevřít další oblasti prodeje robotů. Přímá spolupráce robotu s člověkem je možná díky stále rychlejšímu a dokonalejšímu softwaru, který dokáže robot „uhlídat“ i při rychlých pohybech. Přestože je robot nebezpečný, může bezpečně spolupracovat s člověkem. Jednou z pokročilých funkcí řešících tuto problematiku je takzvaný Dual Check Safety, který kontroluje rychlost a rozsah pohybu robotu. Software splňuje požadavky bezpečnostní kategorie PLe nebo PLd a SIL 2 nebo SIL 3 (EN 13849-1, EN 61508).
 
Nicméně robot je jen součástí pracoviště a bezpečnost především záleží na celkovém návrhu pracoviště a na tom, jak je do něj robot zakomponován.
 
Jaké další směry vývoje robotů sleduje firma Fanuc Robotic?
Soustřeďujeme se například na takzvané zelené roboty. Již při výrobě je snaha využívat technologie úsporné na energii a ohleduplné k životnímu prostředí. Také vlastní roboty mají co nejnižší spotřebu energie.
 
Jak se firmě Fanuc Robotics Czech daří v současnosti?
Nyní zažíváme boom v prodeji robotů. V roce 2010 doznívala krize a na trhu přetrvávala skepse, v tomto roce poptávka výrazně roste a firmy již opět investují do budoucnosti.
 
Loni jsme se přestěhovali do nových, větších prostor a máme zde veškeré zázemí, včetně skladu robotů, náhradních dílů a showroomu. V nových prostorách rozšiřujeme hlavně nabídku školení, po kterých je velká poptávka. Jelikož při praktickém školení dodržujeme limit maximálně dvou účastníků na jeden robot, větší prostory nám umožňují školit více lidí.
 
Děkuji za rozhovor a přeji úspěchy v další práci.
Rozhovor vedla Eva Vaculíková.
 
Obr. 1. Ředitel Fanuc Robotics Czech Ing. Petr Duchoslav
Obr. 2. Robot R-2000iB pro bodové svařování nebo manipulaci je typickým robotem využívaným v automobilovém průmyslu
Obr. 3. Roboty Fanuc M-1iA, navržené pro manipulaci s drobnými součástkami, jsou často používány v montážních nebo balicích linkách