Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Průmyslové roboty pro svařování, tlakové lití, broušení a leštění

číslo 7/2002

Průmyslové roboty pro svařování, tlakové lití, broušení a leštění

Společně se stále většími nároky světového trhu na kvalitu, různorodost a množství průmyslové produkce přichází i potřeba využití robotizovaných systémů a jejich začleňování do výrobních procesů.

Obr. 1. Obr. 3.

Jedním z významných dodavatelů robotizovaných systémů je italsko-japonská společnost Tiesse Robot SPA, která ve svých aplikacích využívá roboty svého kapitálového partnera, firmy Kawasaki.

Na území České republiky, Slovenské republiky a Polska je firma Tiesse Robot SPA zastoupena firmou Tiesse Praha, která zajišťuje prodej, technický servis a dodávky náhradních dílů.

Obr. 1.

Svařování (obr. 1) je jednou z hlavních oblastí využití robotizovaných systémů, které svými technickými parametry zajišťují nejen vyšší efektivitu, ale zároveň i opakovatelnost a konstantní kvalitu procesů s vysokým požadavkem na odolnost a stálost konečného výrobku.

Obsluha strojů tlakového lití (obr. 2) patří k oborům, ve kterých jsou robotizované systémy používány nejen pro svou výkonnost a přesnost, ale mnohdy i pro usnadnění pracovních postupů při manipulaci s těžkými dílci a při obsluze strojů s nebezpečím úrazu nebo při práci v náročném prostředí s vysokou hladinou hluku, prašnosti a s velkým obsahem výparů.

Broušení a leštění (obr. 3) jsou nepochybně oblasti, které v posledních letech zaznamenaly největší nárůst z pohledu využití průmyslových robotů. V tomto směru spolupracuje firma Tiesse Robot SPA s firmou Dan Di De Antoni, která se již déle než dvacet pět let zabývá projektováním a dodávkami robotizovaných pracovišť broušení a leštění nejrůznějších tvarově náročných dílů s hlavním důrazem na kvalitu opracování a autonomii kompaktních pracovišť.

Zastoupení pro ČR, SR a Polsko:
Tiesse Praha
Za Černým mostem 3/362
198 00 Praha 9
tel.: 02/81 94 07 27
fax: 02/81 94 07 26
e-mail: ts@tiessepraha.cz

Inzerce zpět