Aktuální vydání

celé číslo

05

2023

MSV 2023

celé číslo

Průmyslové roboty Kawasaki

Myšlenka nahradit práci člověka strojem je známa již od pradávna. Průmyslový robot se stal dalším vývojovým krokem k pružné automatizaci za účelem zefektivnit výrobu se schopností neustále opakovat stejné operace nejen se zaručenou přesností, ale i s možností snadného přeprogramování při změně výrobního programu. Koncepce začíná u jednoduchých pracovišť, kde bývá robot vybaven polohovadlem pro umístění přípravků a polohování dílů ve dvou a více stanicích, a končí u celých robotizovaných výrobních linek, kde jsou i k řešení funkce přípravků včetně zakládání a odebírání dílů zařazovány roboty. Výraznými pomocníky v oboru moderní průmyslové automatizace jsou podpůrné systémy, dnes již běžně používané, jako např. kamerové systémy, které robotům umožňují odebírat volně ložené dílce a manipulovat s nimi nebo kontrolovat rozměry a kvalitu v postupových linkách.

 
Nutným předpokladem správného fungování těchto zařízení je však spolehlivost robotů, jejich vysoká výkonnost a snadná obsluha. To byly také hlavní cíle japonské firmy Kawasaki při vývoji jejích průmyslových robotů.
 
V roce 2014 firma Kawasaki představila průmyslové roboty nových řad BX (obr. 1) a BT s interním vedením kabelů a hadic, s dosahem od 2 200 do 3 000 mm a nosností 100 až 300 kg. Tyto roboty jsou primárně určeny pro bodové svařování. Jejich konstrukce byla zaměřena na úsporu místa; zároveň se mohou pochlubit i optimalizovaným softwarem pro svařování s požadavkem na velkou dynamiku při přesunu na malé vzdálenosti. Uvedené roboty mají i rozšířené možnosti řízení periferních příslušenství, jako je např. ovládání servopohonů bodovacích kleští a synchronizace se všemi zařízeními v pracovišti či robotizované lince.
 
Pro sektor obloukového svařování představila firma Kawasaki nový typ robotu BA06N (obr. 2) s nosností 6 kg a dosahem ramena 1 450 mm, rovněž s interním vedením kabeláže a hadic, včetně nové kompaktní konstrukce zápěstí robotu, které umožňuje přístup do těžko dosažitelných míst v komplikovaných přípravcích. Vývoj a více než roční testování nového modelu průmyslového robotu Kawasaki řady BA potvrdily, že na světový trh přichází typ robotu, který svými technickými vlastnostmi, dynamikou, přesností a rychlostí jednoznačně předčí své konkurenty v tomto oboru.
 
Během vývoje nového robotu byl kromě technických parametrů ramena robotu kladen velký důraz i na inovaci jeho řídicího systému. Výsledkem je nový typ řídicího systému pro šestiosé roboty E01 s úrovní bezpečnostních vlastností PL d (podle EN ISO 13849). Nový řídicí systém mimo jiné spoří 20 až 30 % energie při provozu robotu. Součástí řídicího systému je nový barevný 6" ovládací panel, který se vyznačuje jednak menší hmotností a rozměry, jednak větší nabídkou funkcí pro programování robotu v ručním režimu nebo pro strukturální programování prostřednictvím jazyku Kawasaki AS a přímého
využití logiky a funkcí softwaru K-Ladder.
 
Běžně používaným standardem jsou komunikační provozní sběrnice k propojení robotu s periferiemi a pro možnost přenášet digitální i analogová data.
 
Na českém a slovenském trhu jsou pracoviště a automatizované linky s průmyslovými roboty Kawasaki spojeny s firmou Tiesse Praha, která byla založena v roce 1992 jako výhradní zastoupení italsko-japonské společnosti Tiesse Robot SpA, jež je kapitálově propojena s firmou Kawasaki a působí jako hlavní integrátor, dodavatel robotizovaných pracovišť a (nejen) evropský distributor průmyslových robotů Kawasaki. Firma Tiesse Robot projektuje a vyrábí konkrétní pracoviště s roboty Kawasaki podle požadavků zákazníků s využitím nejnovějších poznatků v oblasti automatizace v různých průmyslových odvětvích, kam patří různé typy svařování, lepení, lakování, řezání a montáže, obsluha konvenčních strojů apod. (obr. 1).
 
Výsledkem spolupráce zmíněných tří firem je využití nejmodernějších průmyslových robotů Kawasaki spolu s více než čtyřicetiletou praxí firmy Tiesse Robot v oblasti dodávek robotizovaných pracovišť, včetně projektantského a výrobního zázemí, a s obchodní a technickou podporou firmy Tiesse Praha. Ta svým zákazníkům na českém a slovenském trhu nabízí nejen obchodní služby, ale i technickou podporu zajišťováním dodávek náhradních dílů nebo podporu při realizaci dodávek pracovišť, včetně technických servisních služeb v záručním či pozáručním období, prostřednictvím vlastního vyškoleného personálu. Stručně vyjádřeno, uvedené tři firmy zákazníkům společně přinášejí kvalitu, spolehlivost a flexibilitu.
Obr. 1. Robot Kawasaki BX pro bodové svařování
Obr. 2. Robot Kawasaki BA06N pro obloukové svařování