Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Průmyslové rádiové moduly s paměťovou kartou pro zálohování nastavení

Moduly typové řady Automation-class RadioLinx IHN od Prosoft Technology (tyto moduly v průmyslovém provedení podle normy 802.11n byly představeny v časopise Automa v roce 2010 v čísle 5 na str. 4) jsou nyní standardně vybaveny novou funkcí Personality. Tato funkce využívá paměťovou kartu SD (Secure Digital) v průmyslovém provedení a umožňuje rádiovým modulům číst konfigurační data komunikační sítě z karty a zapisovat je na ni.

Z pohledu uživatele má funkce Personality tyto základní přínosy:

–   správa a vícenásobná distribuce konfiguračních profilů (to je neocenitelná funkce pro výrobce strojů, kteří potřebují replikovat systém se shodným nastavením komunikace),

–   zvýšení spolehlivosti sítě,

–   jednodušší záloha a údržba konfigurace rádiové sítě,

–   kratší doba zotavení po poruše.

Při poruše modulu může být paměťová karta z modulu, který přestal fungovat, vyjmuta a vložena do nového modulu (není k tomu třeba PC) nebo je možné okopírovat na kartu SD konfiguraci uloženou v archivu v počítači a tu vložit do nového modulu.

Je-li konfigurace rádiové komunikace dokončena a je-li v modulu RadioLinx vložena karta SD, jsou nové informace o konfiguraci automaticky uloženy do interní paměti modulu i na kartu.

Rádiový modul může bez omezení fungovat i bez paměťové karty. Po zapnutí modul nejprve testuje, zda je v něm vložena karta SD, která obsahuje konfigurační data; jestliže ano, okopíruje nastavení z karty do interní paměti v modulu. V opačném případě se použije konfigurace, která už je v interní paměti modulu uložena.

ControlTech s. r. o., tel.: +420 321 742 011 e-mail: info@controltech.cz, www.controltech.cz