Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Průmyslové průtokoměry a hladinoměry EMKO

číslo 5/2003

Průmyslové průtokoměry a hladinoměry EMKO

Firma EMKO vyrobila od svého vzniku v roce 1989 několik tisíc přístrojů pro měření průtoku kapalin, plynů, směsí plynů a páry. Dále dodává přístroje k měření výšky hladiny a polohy rozhraní kapalin pro téměř všechna průmyslová odvětví.

Obr. 1. Obr. 4. Obr. 6.

Obr. 1. Plovákový průtokoměr typu DF (rozsah 0,03 až 2 000 l/h vody, 0,3 až 25 000 ln/h vzduchu)
Obr. 4. Obtokový hladinoměr typ L 21

V minulém roce byl vybudován nový výrobní provoz. V současné době tudíž firma EMKO disponuje několika tisíci čtverečních metrů provozních ploch, kde současně s vlastní výrobou částečně zabezpečuje i kalibrační úkony. Jako kalibrační média slouží především voda a vzduch, popř. lze použít i média reálná.

Firma EMKO je orientována na vývoj, výrobu, kalibraci. Vývoj je zajišťován týmem zkušených konstruktérů a projektantů opírajících se o vlastní zkušenosti nashromážděné za několik desetiletí působení v oboru. Samozřejmá je i spolupráce s výzkumnými ústavy, vysokými školami a metrologickými pracovišti.

Kvalita a technická korektnost výrobků patří mezi nejdůležitější významné sledované cíle a většina výrobků firmy je certifikována.

Obr. 2.

Silnou stránkou činnosti a předností firmy EMKO je spolu s výrobou několika typových a rozměrových řad standardních přístrojů i zcela jedinečná výroba atypických zařízení podle zadání zákazníka. Přístroje jsou vyráběné v České republice a na Slovensku a zákazníci mohou tudíž přímo komunikovat s výrobcem v českém jazyce, což, zejména v případech změn v požadavcích na měření, všichni velmi oceňují.

Některé z vyráběných přístrojů jsou určené pro extrémní podmínky: velké tlaky a teploty, chemicky agresivní prostředí a prostředí s nebezpečím výbuchu se schválením podle platných evropských norem. Značná část výroby je vyvážena do zahraničí.

Ve výrobním programu firmy EMKO jsou přístroje využívající různých měřicích principů, jejich příslušenství, vyhodnocovací jednotky umožňující sumarizovat proteklé množství, dávkovat je atd.

Průtokoměry

Plováčkové průtokoměry se skleněnou či kovovou měřicí trubicí patří mezi mechanická dynamická rovnotlaká měřidla. Dodávají se v různých provedeních a třídách přesnosti 1,6 nebo 2,5 a popř. 4 pro měření průtoků od 0,03 do 300 000 l/h pro vodu a od 0,3 do 1 300 000 l/h pro vzduch (1 013 hPa, 20 °C) s rozmanitým příslušenstvím, mezními spínači, zobrazením proteklého množství apod. Používají se k měření průtoku kapalin, plynů i vodní páry. Ukázka jednoho z řešení je na obr. 1 a obr. 6.

Obr. 3.

Průtokoměry – proudoznaky pracující na principu vychylování reakční desky (obr. 2). Používají se pro kapaliny a plyny při teplotě média standardně 150 °C (na přání až 450 °C).

Magnetické indukční průtokoměry Comet F (obr. 3) jsou použitelné pro elektricky vodivé kapaliny (s vodivostí 5 µS/cm a větší). Měřicí rozsah je 50 l/h až 8 200 m3/h a přesnost až 0,2 % měřené hodnoty. Jde o měřidlo schváleného typu.

V diferenčních průtokoměrech se k měření průtoku kapalin a plynů využívá kombinace principu měření průtoku prostřednictvím rozdílu tlaků s plovákovým průtokoměrem.

Hladinoměry

Plovákové hladinoměry a hladinové spínače se používají k měření polohy hladiny, popř. rozhraní hladin v tlakových a otevřených nádržích i s hořlavými a výbušnými látkami. Obtokový hladinoměr typ L 21 je na obr. 4.

Ultrazvukové hladinoměry EMKOSONIC mají aktivní potlačení vlivu pevných přepážek a teplotní kompenzaci.

Limitní vibrační hladinoměry mají typové označení Vibronic G 1-129.

Obr. 5.

Speciální nabídka

Ukázkou zvláštního řešení je např. měřicí a regulační blok chlazení lisovacích forem, umožňující měřit průtok a teplotu a regulovat rozvod chladicí vody (obr. 5).

Současně jsou v nabídce také rychlospojky pro připojování hadic chladicích rozvodů.

Odborníci firmy EMKO jsou připraveni vyhovět požadavkům zákazníků při návrhu technického řešení, výběru vhodné měřicí metody, způsobu kalibrace i vlastní realizaci přímo českým výrobcem.

EMKO měření, regulace
Na Žižkově 1245
584 01 Ledeč nad Sázavou
tel.: 569 720 539, 569 721 549, 569 726 136
tel./fax: 569 721 622, 569 726 416
e-mail: emko_ledec@iol.cz
http://web.telecom.cz/emkometer

Inzerce zpět