Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Průmyslové modemy eWON 4005CD

Průmyslové modemy eWON 4005CD zajišťují vzdálenou správu řídicích systémů PLC a dalších zařízení, které se k modemu připojí přes sériový či ethernetový port. V jeden okamžik lze jedním mode­mem eWON vzdáleně programovat PLC, konfigurovat operátorský pa­nel a k tomu prostřednictvím webové kamery sledovat výrobní linku. Kromě vzdálené správy umí modem poslat zprávu SMS při překroče­ní hodnot alarmu vybrané proměnné v PLC, archivovat data z PLC do vesta­věné paměti a navíc vizualizovat data z PLC v internetovém prohlížeči po­čítače. K modemům eWON se uživa­tel může na dálku připojit po internetu díky unikátnímu systému Talk2M, kte­rý nepotřebuje veřejnou IP adresu, stačí mu vnitřní pevná IP adresa.
 
Nejprodávanější modem 4005CD je vybaven vestavěným přepínačem (switchem) a směrovačem (routerem) 4× 100Mb/s Ethernet LAN, přičemž počet portů lze dále rozšířit za použití připojeného switche. Do portů LAN je možné připojit zaříze­ní komunikující protokolem TCP/IP. Jsou to např. řídicí systémy PLC s ethernetovým rozhraním, operátorské panely, webové kamery, po­čítače atd. Modem má sériový port, který se vyrábí ve dvou varian­tách – RS-232/485/422 nebo MPI/PPI Multimaster/Profibus. V kon­figuračním prostředí modemu existují předem připravené konfigura­ce pro připojení PLC značek Allen-Bradley, Mitsubishi FX, Omron, Hitachi, Simatic S7-200, S7-300, S7-400 a dalších.
 
FOXON s. r. o., tel.: +420 484 845 555, www.foxon.cz, e-mail: jaromir.peterka@foxon.cz