Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Průmyslové laserové snímače vzdálenosti od Telemecanique Sensors

Na trh právě vstupují dvě nové řady laserových fotoelektrických snímačů vzdálenosti – OsiSense XUK8T a OsiSense XUK9T. Vzdálenosti (až 70 m) měří nejenom spolehlivě a přesně, ale i rychle.

 
Značka Telemecanique Sensors sice je pod křídly společnosti Schneider Electric, ovšem výrobky z oblasti průmyslové měřicí techniky nabízí jako nezávislý specialista. Časem prověřený základ její nabídky tvoří fotoelektrické a indukční snímače délky a přítomnosti, rotační snímače polohy, polohové spínače, snímače pro regulaci tlaku, identifikační technika RFID a snímače pro speciální účely. Obě novinky, které jsou představeny v tomto článku, OsiSense XUK8T i Osi- Sense XUK9T, měří vzdálenosti „v reálném čase“. Jde o laserové snímače pracující na principu měření doby šíření světla – Time of Flight, TOF. Snímače řady XUK8T mají dosah do 5 m a jsou určeny především pro dopravníky, balení a manipulaci s materiálem, snímače XUK9T mají dosah do 70 m a uplatní se zejména u jeřábů ve skladech, překladištích i v průmyslových halách.
 

OsiSense XUK8T: poradí si s nežádoucím pozadím i problematickými předměty

Fotoelektrické snímače vzdálenosti OsiSense XUK8T (obr. 1) uspokojí i vysoké a stále se měnící požadavky současných výrobců strojů. Mají jmenovitý dosah Sn od 0 do 5 m, napájecí napětí je 18 až 30 V DC a výstupy jsou analogové 4 až 20 mA nebo 0 až 10 V.
 
Se svými rozměry 50 × 50 × 23 mm OsiSense XUK8T patří k nejmenším fotoelektrickým snímačům na trhu. Plast pouzdra je vysoce odolný proti chemickým látkám a vysokotlakému čištění (garantováno např. certifikátem společnosti Ecolab). Tomu odpovídá i stupeň krytí IP67 a IP69K.
 
Montáž usnadňuje otočný konektor M12. Požadovaná detekční vzdálenost se nastavuje pouhými dvěma stisky tlačítka teach-in, buď přímo na snímači, nebo dálkově.
 
Díky laserovému paprsku ve viditelném spektru (650 nm, laser třídy 1 podle IEC 60825-1) OsiSense XUK8T zvládne současně dva podstatné úkony. Dokáže potlačit nežádoucí vliv pozadí (např. reflexních předmětů) a přesně detekovat leckdy problematické předměty – předměty malých rozměrů, předměty různě pootočené vzhledem k ose paprsku (typicky předměty na dopravníku) nebo rychle se pohybující předměty. Poradí si s různými materiály a typy povrchů, např. s kovem, plastem, pryží, dřevem nebo neprůhlednou kapalinou.
 
Nové fotoelektrické laserové snímače OsiSense XUK8T jsou vhodné pro mnoho odvětví a použití – od dřevozpracujícího průmyslu (typicky pily nebo výroba nábytku) a automobilového průmyslu (např. detekce tmavých objektů) přes různé dopravníky a montážní linky až po hutnictví.
 
Typickou úlohou, kde již snímače řady XUK8T našly své uplatnění, je zpracování balíkových zásilek na dopravnících (obr. 2). Snímač podává v reálném čase přesné informace o odstupu jednotlivých balíků. Podchytí i ty, které neleží přesně uprostřed pásu, a díky frekvenci měření 500 Hz si poradí také s těmi rychle se pohybujícími. Zároveň zde využije svou schopnost potlačovat nežádoucí vlivy pozadí za balíky, např. lesklé stěny.
 

OsiSense XUK9T: s dosahem 70 m vhodný např. pro jeřáby

Druhou novinkou je fotoelektrický snímač OsiSense XUK9TAH2MM12 (zatím jediný zástupce řady OsiSense XUK9T; obr. 3). Je určen zejména pro jeřáby. Viditelný laserový paprsek malého výkonu citelně zvyšuje bezpečnost operátorů.
 
OsiSense XUK9TAH2MM12 pracuje spolehlivě a s velkou přesností (60 mm) ve jmenovitém dosahu 0,3 až 70 m, a to při teplotách od –10 do +60 °C. Přesné měření s velkou frekvencí zajišťuje systém senzoru a odrazky, která se umisťuje na pevnou část jeřábové dráhy nebo na protilehlý jeřáb podle toho, zda má snímač měřit v antikolizním nebo tandemovém režimu.
 
Antikolizní režim (obr. 4) se používá k udržení stanovené vzdálenosti mezi dvěma mostovými jeřáby, aby bylo zabráněno jejich srážce. Funkci zajišťují dva fotoelektrické snímače OsiSense XUK9TAH2MM12, které jsou nainstalovány na jeřábech. Jakmile jeřáby dosáhnou stanovené minimální nebo maximální vzdálenosti, výstup druhého snímače zapne bezpečnostní certifikovaný vstup Power Removal (PWR) na měniči frekvence Altivar a jeřáby se zastaví. Obě vzdálenosti se i v tomto případě nastavují tlačítkem teach-in, a to buď jeho stiskem na horní ploše snímače, nebo dálkově.
 
Tandemový režim je využíván zejména při přepravě těžkých nebo rozměrných břemen dvěma mostovými jeřáby, které se po jeřábové dráze pohybují souběžně. Hlavní úloha snímače OsiSense XUK9TAH2MM12 spočívá v bezpečném zpomalení a následném zastavení tandemu. V tomto případě není měřena relativní vzdálenost mezi jeřáby, ale absolutní poloha vzhledem k cílovému místu, proto je odrazka umístěna na konstrukci jeřábové dráhy. Na snímači uživatel opět nastaví dvě vzdálenosti, první ke zpomalení před zastavením (např. ve vzdálenosti 8 m před cílovým místem), druhou k samotnému zastavení (např. 0,5 m).
 

Další informace

Více informací o obou novinkách, stejně jako o kompletní nabídce průmyslových snímačů od Telemecanique Sensors, lze nalézt na specializovaném webu www.tesensors.com. Zájemci se zde rovněž mohou přihlásit k odběru novinek v elektronické podobě.
Antonín Zajíček, Schneider Electric 
 
Obr. 1. Kompaktní snímač OsiSense XUK8T měří vzdálenosti metodou time of flight s frekvencí 500 Hz
Obr. 2. Při zpracování balíků dokáže OsiSense XUK8T potlačit i nežádoucí vliv pozadí a přesně detekovat leckdy problematické předměty – např. různě pootočené vzhledem k ose paprsku
Obr. 3. Snímač OsiSense XUK9TAH2MM12 pracuje spolehlivě a s nelinearitou do ±70 mm ve jmenovitém dosahu 0,3 až 70 m
Obr. 4. Dva fotoelektrické snímače OsiSense XUK9TAH2MM12 zabraňují kolizi