Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Průmyslové firewally pro zabezpečení proti neautorizovanému přístupu v průmyslových podmínkách

Společnost Siemens rozšířila svou nabídku zařízení pro ochranu proti útokům na software a hardware v průmyslu na úrovni provoznaích buněk o zařízení Scalance SC-600 Industrial Security Appliance – firewall se stavovým filtrem paketů (Stateful Inspection Firewall) s datovou propustností až 600 Mb/s. V závislosti na variantě mohou uživatelé současně spravovat VPN tunely do 200 IPsec (Internet Protocol Security). Scalance SC-600 kromě toho umožňuje strukturování sítě prostřednictvím VLAN a funkcí NAT nebo NAPT (Network Address/and Port Translation). Konfiguruje se prostřednictvím integrovaného webového serveru protokolem SNMP, příkazového řádku nebo v inženýrském prostředí Step 7 V15 (TIA Portal). Pro zabezpečení přístupu na dálku jsou firewally Scalance SC-600 připojeny prostřednictvím platformy Sinema Remote Connect.

Scalance SC-600 má až šest ethernetových portů s konektory RJ45 a s rychlostí přenosu až 1 Gb/s. Dva z nich jsou combo-porty, tj. umožňují připojení optické sítě s rychlostí 100 Mb/s nebo 1 Gb/s. Díky tomu lze překlenout vzdálenosti až 200 km.

Firewally Scalance SC-600 se instalují do rozváděče. Jsou vybaveny redundantním 24V napájením a signalizačními kontakty. Mohou se používat v zóně 2 prostředí s nebezpečím výbuchu.

Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, e-mail: industry.cz@siemens.com, www.siemens.com/scalance-s