Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Průmyslová konference ODVA poprvé v Evropě

Sdružení ODVA uspořádalo svou průmyslovou konferenci a 22. výroční členskou schůzi ve dnech 17. až 19. října 2023 poprvé v Evropě: v El Vendrell ve Španělsku. Zúčastnilo se jí 125 odborníků z přibližně 50 firem z celého světa. Účastníci vyslechli rozmanité prezentace, např. o vývoji standardu Single Pair Ethernet (SPE), 5G, kybernetické bezpečnosti, automatizaci procesní výroby, TSN a analýze dat.

 

Na konferenci zazněly také dvě klíčové plenární přednášky. Vincenz Rendy z firmy DigitalEurope přednášel o budoucnosti správy dat a jejich zabezpečení, zejména v Evropě, neboť evropské předpisy a praxe se od amerických liší. Cílem nových pravidel je zajistit rámec ochrany dat vznikajících ve výrobě a v jiných technických zařízeních z hlediska jejich vlastnictví a poskytování třetím stranám. Druhá klíčová přednáška byla přednáška Keitha Larsona z Endeavour Media a prezentovala důležitou studii o budoucnosti SPE, kterou zadala ODVA a která poukázala jak na silný tržní potenciál, tak i na potřebu vzdělávání v celém odvětví. Vedení ODVA informovalo o nedávných úspěších, jako je uvedení Ethernet-APL, rozvoj spolupráce firem působících v oblastech automatizace technologických procesů, zabezpečení dat, systémů pro management energie a tvorby profilů provozních zařízení. Představeny byly i budoucí iniciativy ODVA s cílem urychlit pokrok dalšího vývoje EtherNet/IP.

Po 22. výročním zasedání ODVA následoval týdenní program přednášek v rámci průmyslové konference ODVA 2023. Na konferenci byla prezentována např. tato témata:

 • harmonizační pracovní skupina pro zabezpečení průmyslového Ethernetu: klíčová je spolupráce – Endress+Hauser,
 • nejlepší praxe použití zařízení s profilem Constrained CIP Security – Rockwell Automation,
 • automatické zpracování profilů CIP Security prostřednictvím modelu „pull“ – HMS Networks, Schneider Electric, Rockwell,
 • budoucnost 5G v průmyslu – HMS Net­works,
 • profily CIP provozních zařízení v praxi – Emerson, Endress+Hauser, Honeywell, Kroh­ne, Phoenix Contact a Rockwell Automation,
 • rozšíření Constrained EtherNet/IP na senzory na strojích – Rockwell Automation,
 • bezpečnostní komunikace EtherNet/IP a CIP prostřednictvím 5G – Omron,
 • jednopárový Ethernet (SPE) pro všeobecné použití u provozní přístrojové techniky –
 • Endress+Hauser, Rockwell Automation,
 • dosažení funkční bezpečnosti a vysoké dostupnosti prostřednictvím souběžných připojení – Rockwell Automation,
 • co přinášejí centrální síťové řídicí jednotky pro průmyslovou automatizaci z hlediska ODVA – Cisco,
 • dalších pět vodičů v rozváděči při využití SPE – Rockwell Automation,
 • spolupráce IT a OT: zabezpečení dat v průmyslových řídicích systémech – Cisco,
 • vývoj profilů CIP Energy – Schneider Electric,
 • využití sítí 5G pro EtherNet/IP: TSN, klastrované sítě a deterministická konektivita pro architekturu od snímače do cloudu – Utthunga,
 • vývoj bezdrátových sítí pro průmyslovou automatizaci – stále relevantnější pro komunikaci CIP – Cisco, Rockwell Automation a Panduit,
 • snížení překážek pro účast na testech inter­operability: navrhované aktualizace doporučení Funkce zařízení EtherNet/IP – HMS Networks,
 • pravidla pro analýzy dat, zjistitelnost jejich původu a využití metadat – Rockwell Automation,
 • nejnovější vývoj v oblasti testování shody – ODVA.

Mezi další body programu průmyslové konference ODVA patřila demonstrace inter­operability provozní automatizační techniky, kterou umožňují profily provozních zařízení.

ODVA je sdružení založené v roce 1995, jehož posláním je prosazovat otevřené, inter­operabilní informační a komunikační standardy v průmyslové automatizaci. ODVA propaguje svůj síťový protokol CIP (Common Industrial Protocol), nezávislý na použitém komunikačním médiu, a jeho síťové adaptace – EtherNet/IP, DeviceNet a další. Pro budoucí interoperabilitu výrobních systémů a integraci výrobních systémů s jinými systémy podporuje ODVA přijetí standardních, nemodifikovaných a komerčních běžně dostupných internetových a ethernetových technologií všude, kde je to možné.

(Bk)