Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Průmyslová automatizace od Mitsubishi Electric

číslo 8-9/2004

Průmyslová automatizace od Mitsubishi Electric

Firma AutoCont Control Systems nebude v letošním roce vystavovat na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, neboť své novinky a trendy již představila na jarním pražském veletrhu Amper. Využívá však při této příležitosti stránky časopisu k tomu, aby seznámila zákazníky a návštěvníky, kteří ji navštěvovali na MSV a nemohli se zúčastnit veletrhu Amper, s novým výrobním programem firmy Mitsubishi Electric.

Další články na dané téma jsou na str. 58 (Tři nové sférické roboty) a na str. 45-46 (Modulární CNC).

Programovatelné logické automaty

V oblasti nejmenších PLC, v níž patří firma Mitsubishi Electric mezi průkopníky a největší světové výrobce, je sortiment obohacen o rozšiřující moduly AL2-2DA (dvoukanálový výstupní analogový modul), AL2-1PT (vstupní analogový modul pro Pt100) a AL2-1TC (vstupní analogový modul pro termočlánek). Častému požadavku zákazníků na dodávku komponent od jednoho dodavatele vyšla společnost Mitsubishi Electric vstříc doplněním sortimentu o napájecí modul Alpha Power (230 V AC/24 V DC, 2 A).

V kategorie kompaktních PLC byl uveden na trh kombinovaný modul FX2N-5A (čtyři analogové vstupy a jeden analogový výstup). Velkou pozornost jistě vzbudí i komunikační modul COM-ET10T, umožňující připojit PLC řady FX prostřednictvím sítě Ethernet (přenosová rychlost 10 Mb/s) k jiným systémům nebo do celopodnikové sítě. K propojení se systémy jiných dodavatelů je určen i modul FX2N-64DP-M (řídicí modul sběrnice Profibus).

U PLC nejvýkonnější řady Q byly představeny nejlevnější procesory Q00 a Q01, jež budou stejně jako všechny ostatní procesory této řady mimo jiné podporovat tzv. multiprocesorový režim (několik procesorů na jedné sběrnici), matematické operace s plovoucí řádovou čárkou, goniometrické funkce apod. Současně došlo k výraznému nárůstu kapacity programové paměti na 128 kB a paměti dat na 64 kB. Vedle toho je zde celá řada nových vstupních, výstupních, komunikačních a speciálních modulů, díky nimž bude možné tuto řadu PLC použít pro téměř libovolný typ průmyslové aplikace.

Distribuované vstupy a výstupy

V oblasti distribuovaných vstupů a výstupů přibyla nová řada ST. Je to modulární systém vstupů a výstupů pro sběrnici Profibus-DP. Skládá se ze základního modulu (hlavní jednotka sběrnice pro Profibus-DP) a napájecích, digitálních a analogových I/O modulů. Moduly lze měnit a přidávat za provozu. Určitě potěší i jejich šířka, která je nyní pouze 12,6 mm.

Obr. 1.

Operátorské panely

Pro zajištění vzájemné vazby mezi strojem (technologickým zařízením) a obsluhou jsou určeny operátorské panely řady MAC E firmy Beijers a řady GOT společnosti Mitsubishi Electric. Tyto textové a grafické terminály splňují všechny standardní požadavky kladené na tuto kategorii výrobků (velká odolnost v nepříznivých pracovních podmínkách a vysoký stupeň krytí čelního panelu – IP65, jednoduché programování, podstatně nižší cena oproti průmyslovým PC, hodiny reálného času apod.). Navíc podporují tzv. transparentní mód (současné programování PLC i MAC přes jeden port a jeden kabel), dálkovou údržbu systému (připojení na internet, zasílání zpráv SMS, zasílání hlášení – reports – elektronickou poštou apod.), implementaci komunikačních protokolů všech předních světových výrobců PLC, verze s dotykovým displejem, systém správy událostí a výstražných hlášení, možnost tvorby receptur apod.

Této technice bude věnováno následující číslo časopisu Automa, proto se jí zde nebudeme podrobněji věnovat.

Servopohony a měniče frekvence

V nabídce firmy Mitsubishi Electric lze nalézt rovněž širokou škálu pohonů a měničů frekvence ve všech výkonových rozsazích. Jsou mezi nimi i měniče vhodné pro velmi náročné aplikace. Sortiment měničů frekvence byl rozšířen o novou řadu určenou pro pohon čerpadel a ventilátorů. Jedná se o řadu FR-F700 s výkony od 0,75 kW do 630 kW s napájením 3 × 400 V, 50 Hz do výkonu 75 kW (obr. 1). Pro výkony od 75 kW do 630 kW mají měniče napájecí napětí 3 × 380 až 500 V, 50 Hz. Nové měniče mají integrovaný odrušovací filtr a dále do výkonu 30 kW vestavěný brzdný tranzistor. Další předností je vstup pro termistor, který sleduje teplotu motoru. Měniče frekvence lze zapojit do sítí Profibus-DP, DeviceNet, CC-link, LONWorks a Modbus RTU. Mají také rozhraní USB1.1 a RS-485.

Obr. 2.

Nabídka servopohonů řady MR-J2-Super byla letos rozšířena o nové zesilovače a servomotory s napájecím napětím v rozsahu 3 × 380 V až 480 V, 50 Hz. Dále byl zvětšen výkonový rozsah servopohonů do 55 kW. Nové servopohony nesou označení MR-J2S-A4 a MR-J2S-B4 (obr. 2). Řada MR-J2S-A4 je navržena pro zadávání polohy způsobem obvyklým u krokových motorů, zatímco řada MR-J2S-B4 je připravena pro sběrnici SSCNET, která je standardem pro servopohony Mitsubishi Electric.

CNC systémy

Na veletrhu EMO 2003 byl představen nový CNC systém E60 s názvem EZ-Motion. Jde o systém, který je určen pro jednoduché aplikace, proto byla razantně snížena cena a náklady na oživení systému. Speciálně pro něj byly vyvinuty nové servopohony s výkonem do 3,5 kW. Také při jejich konstrukci se hledělo na nízkou cenu.

Modulární systémy CNC jsou představeny v článku na str. 45-46.

Roboty

Mitsubishi Electric rozšířila svou nabídku o tři zcela nové modely robotů. Sférický robot RV-12SL se šesti stupni volnosti, hmotností břemene až 12 kg a pracovním dosahem 1 384 mm a sférické roboty RV-6S a RV-6SL, též se šesti stupni volnosti, nosností do 6 kg a dosahem do 900 mm přinášejí zejména větší provozní pružnost.

(AutoCont Control Systems)

Inzerce zpět