Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Průmyslová automatizace na veletrhu Hannover Messe

Automa 3/2001

(Bk)

Průmyslová automatizace na veletrhu Hannover Messe

Veletrh Hannover Messe, který se bude konat ve dnech 23. až 28. dubna 2001, je jedním z největších evropských průmyslových veletrhů. Nezastupitelné místo na něm již tradičně má automatizace. V minulém čísle časopisu jsme čtenáře seznamovali s nabídkou softwaru a informačních technologií pro průmysl; v tomto příspěvku představíme dva zajímavé společné stánky: modulární výrobní linku a prezentaci moderních laserových technologií.

Obr. 1.

V hale 16 bude instalována montážní linka
Koncepčním východiskem moderních výrobních linek je modularita, která umožňuje linku snadno a rychle vybudovat i přestavět a bleskově tak reagovat na změny ve výrobním plánu i na inovace produktů. Aplikovat modulární koncepci stavby automatizovaných linek je možné také díky decentrální architektuře jejich řízení, jež podstatně zkracuje dobu nutnou pro dodávku a kompletaci linky.

Návštěvníci na Hannover Messe mohou poprvé vidět celou funkční automatizovanou linku. Bude instalována v hale 16 jako společná expozice Deutschen Messe AG, sdružení VDMA a firmy Teamtechnik z Freibergu. Návštěvníci budou moci „naživo“ vidět realizaci změny výrobního procesu, včetně přestavění existujícího zařízení pomocí výměny modulů, začlenění nových modulů do linky a jejího uvedení do provozu.

Montážní linka teamos 2, jejímž výrobcem je již zmíněná firma Teamtechnik, je typickým představitelem pružné automatizace. Skládá se ze základních, transportních, pracovních a procesních modulů. Stavebnicová koncepce zaručuje náležitou pružnost a zajišťuje vysoký stupeň využitelnosti jednotlivých modulů linky pro široký sortiment výrobků.

Stejně jako jednotlivé moduly, lze snadno zaměnit i celá pracoviště. Moduly mají jednotně konstruovaná rozhraní pro napájení, datové sběrnice a rozvod stlačeného vzduchu. Modulární je skutečně celá linka, včetně jejího řídicího systému. Centrální část systému, jako nadřízená jednotka, pouze dává pokyny jednotlivým pracovištím, např. podávačům nástrojů a materiálu, bezprostřední řízení vlastních výrobních úkonů je decentralizováno do jednotlivých modulů.

Linka teamos 2 je kdykoliv připravena na změnu kapacity výroby nebo inovaci vyráběných produktů. Umožňuje hospodárně a s vysokým stupněm automatizace vyrábět více typů, variant a velikostí produktů v počtech podle požadavků zákazníků, a je proto velmi vhodná především pro tzv. výrobu just-in-time, tedy výrobu bez meziskladu, přímo řízenou požadavky zákazníků.

Laserová technologie – hlavní téma na Hannover Messe 2001
Lasery se v současné době běžně používají v každodenním životě i ve výrobní praxi. Bez laserů si již nelze představit přesné obrábění materiálů, tiskárny by bez laserů nebyly schopny vytisknout ostré obrázky a nebýt laserových snímačů čárového kódu, výrobky by bylo třeba pracně třídit ručně. Výkon laserových zařízení v posledních letech roste, zatímco jejich rozměry se díky aplikaci polovodičových čipů prudce zmenšují. Před lasery v kombinaci s mikroelektronikou se otvírají stále širší možnosti uplatnění.

Tyto možnosti budou prezentovány i na Hannover Messe 2001. Poté, co výstava Vision Laser před třemi lety definitivně opustila halu 18, lze nyní laserové technologie najít ve společné expozici Laser Technology v hale 7.

V této expozici zájemci najdou laserové technologie uplatněné v oblasti např. snímačů, průmyslových komunikací a poprvé i v kombinaci s technologicky navazujícími oblastmi, např. technikou mikrosystémů. Centrem expozice Laser Technology na ploše 750 m2 bude fórum odborníků o laserových technologiích.

Laserové technologie bude na letošním Hannover Messe vystavovat přibližně čtyřicet vystavovatelů. Předvedou současný stav techniky v tomto oboru, od jednotlivých komponent až po celé systémy, včetně možností aplikovat je v průmyslové praxi. Mezi vystavovateli je velký podíl zahraničních firem (např. z Nizozemí, Švýcarska a Rakouska); z německých lze jmenovat např. Fraunhofer Institut für Lasertechnik v Cáchách nebo drážďanský Fraunhofer Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS.

Stejně jako v předchozích letech i letos jsou odborníci na laserové technologie zváni na každodenní ranní semináře, které jsou pořádány ve spolupráci s časopisem Maschinenmarkt (Vogel Verlag). Semináře jsou vhodným prostorem pro čilou diskusi a nenucenou výměnu názorů.

[Tiskové zprávy Hannover Messe, 2001.]