Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Průmysl 4.0, digitální továrna a start-upy hlavními tématy letošního MSV v Brně

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně (7. až 11. října 2019) bude letos jako v každém lichém roce doprovázen veletrhem dopravy a logistiky Transport & Logistika a veletrhem techniky pro ochranu životního prostředí Envitech. Pořadatelé očekávají účast přibližně 1 600 vystavujících firem a nejméně 80 tisíc odborných návštěvníků. 

MSV zrcadlem české ekonomiky

Vzhledem k tomu, že se ekonomice daří, je o vystavování značný zájem. Ze zahraniční přijede polovina vystavovatelů a roste také podíl odborných návštěvníků z okolních i vzdálenějších zemí. Několik posledních let byl hlavním tématem MSV průmysl 4.0, tedy automatizace, robotizace, digitalizace. V posledních ročnících se toto téma přesunulo z konferenčních sálů také do expozic, kde vystavovatelé ukazují konkrétní řešení šetřící pracovní sílu a zvyšující produktivitu práce a přidanou hodnotu. Pořadatel se proto rozhodl téma pro tento rok rozšířit. Vzhledem k tomu, že digitalizace průmyslové výroby je jedním z hlavních směrů inovačního procesu, bude hlavní téma veletrhu průmysl 4.0 a digitální továrna.

Vystavovatelé mají příležitost oslovit široké spektrum průmyslových podniků na českém trhu i v zahraničí a šanci profitovat z výrazné mediální podpory tématu. „Rádi bychom podpořili také začínající inovační firmy a start-upy,“ uvedl ředitel akce Michalis Busios. „Dalším zvýrazněným tématem tak bude oblast Investiční příležitosti – start-upové projekty, nové nápady, inovace jako příležitost.“ 

Cirkulární ekonomika tématem veletrhu Envitech

Také v nomenklatuře veletrhu Envitech se objevuje nový obor, který bude zároveň hlavním a zvýrazněným tématem akce. Jde o cirkulární ekonomiku, která je základním principem udržitelného průmyslu a otevírá firmám nové příležitosti. Evropská komise odhaduje, že do roku 2030 vzniknou v EU díky oběhovému hospodářství dva miliony nových pracovních míst. Přijetí principů cirkulární ekonomiky má do roku 2030 vygenerovat v Evropě roční úspory v hodnotě 1,8 bilionu eur a výnosy ve výši 600 miliard eur. Firmy, které tímto způsobem začnou uvažovat ještě dříve, než to nařídí legislativa, získají před ostatními náskok. 

Oborové členění a specializované výstavy

Struktura MSV zůstává zachována a veletrh se opět člení do oborů zastupujících všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu. Chystají se rovněž specializované výstavní akce zviditelňující 3D tisk, robotizaci nebo spolupráci průmyslu a vysokých škol (transfer technologií a inovací). Na veletrhu opět proběhne soutěž Zlatá medaile MSV o nejlepší inovativní exponáty a rozsáhlý odborný doprovodný program. 

Ohlédnutí za MSV 2018

Na posledním ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu se představilo 1 651 vystavujících firem ze 32 zemí, přičemž podíl zahraničních účastníků dosáhl 49 %. Expozice vystavovatelů si prohlédlo 80 937 návštěvníků z 57 zemí, ze zahraničí přijelo 7 747 registrovaných návštěvníků, tj. 9,6 % z celkového počtu. Na veletrhu se akreditovalo 280 novinářů ze sedmi zemí.

Tradiční průzkum spokojenosti uskutečnila mezi návštěvníky i vystavovateli MSV 2018 agentura Ipsos. Spokojenost návštěvníků a vystavovatelů nadále zůstává vysoká. Pozitivní až nejvyšší spokojenost mezi vystavovateli meziročně vzrostla z 84 % na 96 %. Podíl rozhodně spokojených návštěvníků meziročně vzrostl z 89 % na 94 %. Jde o nejlepší výsledek za posledních pět let. Nespokojení návštěvníci nebyli téměř žádní. Přínos veletrhu pro zúčastněné firmy zůstává pozitivní a velmi dobře se vyvíjí. Oproti předloňskému ročníku se zvýšil přínos pro zahraniční vystavovatele. Podíl navázaných kontaktů se oproti minulým rokům nezměnil. V roce 2017 vystavovatelé navázali více kontaktů se zahraničními návštěvníky. Stejně jako v předchozích letech je největší podíl vystavovaných produktů ze zahraničí. 

Přihlášky do konce března

Již 61. mezinárodní strojírenský veletrh se bude konat od 7. do 11. října 2019 a uzávěrka přihlášek pro vystavovatele spojená s termínovou slevou je plánovaná k 31. březnu. V minulých letech byly nejatraktivnější plochy vyprodány již dlouhé měsíce předem, proto by zájemci neměli s přihláškou dlouho otálet. Nejjednodušší je přihlásit se elektronicky na www.bvv.cz/e-prihlaska.msv

(Veletrhy Brno)