Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Průmysl 4.0 a smart manufacturing – ATS Knowledge Day

Společnost ATS aplikované technické systémy uspořádala ve dnech 31. října a 1. listopadu 2018 třetí ročník ATS Knowledge Day, věnovaný chytrým továrnám a průmyslu 4.0. Podělila se o zkušenosti se zaváděním výrobních informačních systémů MES v průmyslových podnicích a představila softwarová řešení, která vyvíjejí inženýři ATS pro chytré továrny.

Jednotlivé prezentace představily některé z aktuálních projektů, na kterých se podílejí odborníci ATS z Nového Jičína, Olomouce nebo Loun v rámci jak vlastních projektů, tak projektů nadnárodní skupiny. Byly představeny především projekty z oblastí strojírenství, automobilního průmyslu a potravinářství.

Velkou diskusi otevřela přednáška o projektu měření kvality usazení dveří v automobilu, což jednoznačně ukazuje na aktuál­nost tohoto tématu u výrobců automobilů. K zajímavým informacím patřilo sdělení, že v současnosti již mnoho automobilek vyžaduje protokol o kvalitě jednotlivých dílů ještě před vlastní dodávkou např. dveří na sklad. Z těchto protokolů se mimo jiné vytváří digitální dvojče konkrétního kusu, kde je možné vysledovat působení odchylek jednotlivých částí vozu na celkový dopad a konstrukční tolerance. Takto lze přesunout posuzování výsledné kvality již do předvýrobní fáze a včas eliminovat negativní důsledky sčítání odchylek od požadavků.

I další příspěvek se věnoval oboru výroby automobilů. Zde se ATS pochlubilo dodávkou několika pracovních stanic významnému výrobci automobilových reflektorů z regionu. Nešlo pouze o řízení výrobní linky z PC stanic pomocí softwaru LabView, ale o ukázku, jak je možné řešit výrobní linku s velkými požadavky na flexibilitu (např. časté změny výrobních parametrů) a na měření a kontrolu každého vyrobeného kusu nebo jak funguje ukládání velkého množství dat, ze kterých lze zpracovávat podrobné reporty.

Závěrečná odborná přednáška byla věnována implementaci systému třídy MES ve velké potravinářské firmě s mnoha pobočkami v zemích západní Evropy. Kromě relativně běžných informací o implementaci systému Simatic IT posluchače zaujala zkušenost uživatele, který všechny servery z většiny provozů v různých zemích provozuje jako virtuální v centrále v Londýně. Tento přístup vede k výraznému zvýšení kvality servisu a provozu informačních systémů, naproti tomu vyžaduje velmi kvalitní přenosové cesty mezi centrálou a jednotlivými podniky.

I díky diskusím se čas věnovaný tomuto odbornému semináři protáhl. Nikdo ovšem nelitoval, protože obsáhlá diskuse hovoří o zájmu, který uvedené prezentace vyvolaly, o vhodném výběru témat a o schopnostech společnosti ATS projekty ve spolupráci nejen řešit a realizovat, ale také podle přání jednotlivých uživatelů vyvíjet.

Radim Adam