Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Prstencový vodicí systém pro dávkovací zařízení

Přesný prstencový vodicí systém od firmy HepcoMotion (www.hepcomotion.com) se používá v dávkovacích a vážicích strojích určených pro zpracovatelský a chemický průmysl. Systém nabízí neomezené množství variant pohybu po zakřivené a lineární dráze.
 
Smart Cart (obr. 1) je plně automatizovaný systém dávkování, vážení a balení šarží chemických látek s několika složkami. Koncept je založen na mobilních vážicích vozících pohybujících se na přesné vodicí dráze s jednou kolejnicí. Do vozíků se upevní nádoby nebo sáčky, které fungují jako násypné zásobníky, a tím se eliminuje riziko křížové kontaminace. Vozíky se pohybují po vodicí dráze k příslušným dávkovačům, které dávkují do nádob nebo sáčků materiál podle receptury. Díky tomu je možné automaticky a přesně odměřovat do jednotlivých nádob dávky z široké palety složek – a to i v malém objemu.
 
K hlavním výhodám tohoto systému, vyvinutého výrobcem vážicích a dávkovacích strojů pro zpracovatelský průmysl, patří jeho schopnost využívat libovolné množství vážicích vozíků v závislosti na potřebách dané úlohy, přičemž při prodloužení okruhu je možné doplňovat další dávkovače materiálu. Tuto výhodu nabízí prstencový vodicí systém HepcoMotion Precision Ring and Track System (PRT). Jde o adaptabilní a flexibilní systém s dovoleným silovým zatížením až 3 800 N a momentovým zatížení 210 N·m. Jednotlivé prvky, tj. prstence, prstencové segmenty a vodicí dráhy, lze kombinovat a skládat do sestav, čímž se dosahuje stoprocentní flexibility; rovné ližiny je možné dodávat až ve čtyřmetrové délce a v případě potřeby je lze spojovat na sraz, aby rozsah pohybu nebyl nijak omezen.
 
Vozíky jsou připevněny na plechové podložky HepcoMotion, které jsou namontovány na okruhu prstencového vodicího systému PRT. Na vozík se automaticky nebo manuálně uchytí sáček nebo nádoba, vozík se pohybuje po dráze a do nádoby se postupně dávkuje specifické množství materiálu. Po nadávkování se sáček opatří potiskem, zataví se a vyloží do sběrného systému.
 
Díky použitým plošinovým vahám váží systém Smart Cart s přesností ±2 až 3 g; celý systém pohánějí motory s proměnnou rychlostí, takže rychlost lze plynule měnit a vozíky mají dobrou stabilitu.
 
Každý vozík systému PRT je vybaven dvojicí protilehlých ložisek, z nichž jedno má excentrickou hřídel. Natočením excentru lze snadno a rychle minimalizovat vůle vedení. Vzhledem k tomu, že v systému Smart Cart se využívají pouze prstencové segmenty a jednosměrné vodicí dráhy, společnost HepcoMotion doporučila použít zde spíše vozíky s nepohyblivým středním dílem než složitější podvozkové vozíky, které jsou nejlépe vhodné do konfigurací s oblouky ve tvaru písmene S nebo s oblouky o různém poloměru.
 
Systém Smart Cart jednoznačně vyžaduje přesné přistavování vozíků. K jejich rozmísťováníse využívají návěstí nainstalovaná na vodicí dráze a čidla namontovaná na jednotlivých vozících. Pro přesnost pohybu je důležitý pohyb s minimálním třením. Pro to, aby provoz byl plynulý, jsou všechny díly systému PRT vyrobeny z kvalitní oceli, částečně kalené na hranách profilů ve tvaru písmene V, a přesně broušeny po celé délce, přičemž jsou z vnitřní i vnější strany opatřeny referenčními značkami, které usnadňují jejich umístění.
 
HepcoMotion používá pro systémy PRT ložiska s přesnými ložiskovými kroužky, které mají dlouhou životnost, pevnost a zajišťují provoz s minimálním třením. Ložiska jsou standardně promazána na celou dobu životnosti a dodávají se s krytem proti prachu. V zařízeních, kde se pracuje s prašnými a agresivními materiály, je použití uzavřených ložisek nutnou podmínkou.
 
Systém PRT také využívá lubrikační systém HepcoMotion, který zamezuje průnik nečistot do citlivých uložení a zajišťuje nucené mazání, přičemž lubrikace čtyřnásobně zvyšuje dovolené zatížení systému a až pětadvacetkrát prodlužuje jeho životnost.
 
Výrobce systému Smart Cart uvedl, že jeho konstruktéři zvažovali i jiné vodicí systémy a zejména lineární pohony, ale usoudili, že systém HepcoMotion PRT poskytuje flexibilitu a výkonnost, kterých je třeba. Společnost HepcoMotion také zajišťuje rozsáhlou technickou podporu při výběru optimálního řešení pro vyvíjené zařízení.
(HepcoMotion)
 
Obr. 1. Smart Cart, plně automatizovaný systém k dávkování, vážení a balení šarží chemických látek s několika složkami