Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Prstencová vodicí dráha pro použití ve zdravotnictví

číslo 8/2006

Prstencová vodicí dráha pro použití ve zdravotnictví

Konstruktéři německého výrobce přístrojů pro zdravotnictví, společnosti Richard Wolf, byli postaveni před rozhodnutí v okamžiku, kdy se ukázalo, že lineární vodicí systém na jejich novém výrobku – přístroji Piezolith 3000, který se používá k litotrypsi ledvinových konkrementů extrakorporální rázovou vlnou (pro laiky: pro rozbíjení ledvinových kamenů rázovou vlnou generovanou zdrojem umístěným mimo pacientovo tělo), se při provozu špiní a jeho pohyb pod zatížením po čase ztrácí potřebnou přesnost. Avšak díky tomu, že na jednom z veletrhů objevili prstencový vodicí systém společnosti HepcoMotion – TR Ring Slide System, mohli dosáhnout požadované čistoty a preciznosti provozu. Navíc se ukázalo, že požadovaný průměr prstence 799 mm je přímo skladová velikost a výrobek je ve standardní nabídce v provedení z korozivzdorné oceli.

Obr. 1.

Obr. 1. Přístroj Piezolith 3000 s prstencovým vodicím systémem, dodaným společností HepcoMotion

Původní litotryptor Piezolith 3000 měl hliníkové kluzné dráhy, které se skládaly ze dvou ozubených segmentů. Ty zajišťovaly nasměrování piezoelektrického generátoru požadovaným směrem. Navzdory vyztužení se vodicí dráhy projevily jako nevhodné, protože docházelo k jejich mechanickému opotřebení, což v kombinaci s mazivy činilo problém v čistých prostorech urologických klinik. Naštěstí vzhledem k tomu, že jde o neinvazivní metodu terapie, nejsou tu požadavky na čistotu tak přísné jako na operačních sálech. Daleko závažnější však byla neschopnost opotřebeného vedení zvládnout přesné směrování poměrně těžké piezolektrické hlavice. Podstatou litotrypse je totiž přesná cílená fokusace rázových vln na ledvinový kámen, lokalizovaný pomocí rentgenového přístroje nebo sonografu (Piezolith 3000 umožňuje zacílení a zobrazování průběhu výkonu i simultánně oběma zobrazovacími metodami). Zatímco tkáněmi se piezoakustické vlny šíří téměř bez ztráty energie, na rozhraní moči a kamene (nebo tkáně a kamene) se energie uvolní a vzniklý tlakový ráz kámen rozdrobí. Nepřesné zacílení zdroje akustických vln může vést k nežádoucím vedlejším účinkům i k větší bolestivosti výkonu. Zkrátka, přístroj vyžaduje velmi přesné vodicí dráhy. Navíc je žádoucí, aby pohyb po dráze byl volný a plynulý tak, aby lékař mohl hlavici o hmotnosti 20 kg nastavit přesně pro každý terapeutický proces.

Prstencové vodicí dráhy TR jsou k dispozici ve čtyřech šířkách od 12 do 76 mm; devět standardních prstenců má průměry od 93 do 1 033 mm. Společnost dodává celé prstence stejně jako jejich dílčí části v úhlech 90° a 180°. Všechny jsou opatřeny charakteristickými profily ve tvaru V, které brání i těm nejjemnějším prachových částečkám ulpívat na povrchu vodicích drah. Litotryptor Piezolith 3000 používá prstenec o šířce 76 mm, osazený jedním vozíkem a čtyřmi ložisky, každým o průměru 34 mm. S výjimkou speciálně rýhovaných ozubených segmentů jsou všechny ostatní části systému ve standardním provedení, což v konečném důsledku představuje úsporu nákladů.

Díky vodicímu systému TR je přesnost polohování hlavice 1 mm v celém rozsahu pohybu. A protože prstencová vodicí dráha je schopna provozu „na sucho„, je zaručena jak čistota, tak hygiena celého procesu. Více informací zájemci naleznou na www.hepcomotion.com

(HepcoMotion)