Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Provozní spektrometr Kaye Validator ITMS

Kaye Validator® ITMS od společnosti GE Sensing je přenosný přístroj pro identifikaci pikogramových množství aktivních farmaceutických substancí. Konstrukce přístroje umožňuje použít ho přímo u výrobní linky. Odpadá tak časově a organizačně náročné odesílání vzorků do analytické laboratoře k vyhodnocení kapalinovou chromatografií (HPLC) nebo měřením celkového obsahu organického uhlíku (TOC). Doba potřebná k ověření stupně čistoty systému se z hodin až dnů zkrátí na několik málo sekund.
Kaye Validator ITMS představuje významnou technickou inovaci v procesu validace čištění technologických zařízení. Poskytuje velmi rychlou a specifickou metodu kvantifikace reziduí s minimálními provozními náklady a snadným zaškolením obsluhy a umožňuje razantní zkrácení doby odstávek výrobních zařízení z dnů až na hodiny. Výrazně tak ovlivňuje efektivitu farmaceutické výroby.
Kaye Validator ITMS je spektrometr využívající detekční metodu Ion Trap Mobility Spectrometer (ITMS), patentovanou společností GE a původně vyvinutou pro rychlou detekci výbušnin a toxických látek. Ve vstupním desorbéru přístroje se vzorek zahřátím převede do plynného stavu. Přes silikonovou membránu, zachycující kontaminanty z prostředí, jsou páry nasáty do ionizační komory, kde jsou molekuly vystaveny nízkoenergetickému záření beta z radioaktivního zdroje. Vzniklé pozitivní a negativní ionty jsou z iontové pasti periodicky uvolňovány do urychlovací trubice. Synchronně s činností iontové pasti je přepínána polarita elektrického pole a střídavě jsou tak k detektoru vysílány pozitivní a negativní ionty. Informace o obou typech iontů jsou tudíž k dispozici současně v rámci jednoho skenovacího cyklu. Identifikace molekul ve směsi je založena na vyhodnocení doby průletu iontů.
Science Instruments and Software, s. r. o., tel.: 246 037 483, fax: 246 030 500, e-mail: info@sisw.cz, http://www.sisw.cz