Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Provozní kalibrátor Jofra ASC400

Společnost AMETEK™ Test & Calibration Instruments přichází v letošním roce na trh s provozním kalibrátorem JOFRA ASC400 (obr. 1). Kalibrátor ASC400 je přístroj, který kompletně vyhovuje požadavkům kalibrace provozních signálů ve výrobních procesech. Jde o úplně nový přístroj, vyvinutý podle požadavků uživatelů.

 

Kalibrované veličiny

Kalibrátor ASC400 může kalibrovat tyto provozní veličiny: stejnosměrné napětí, stejnosměrný proud, teplotu měřenou termočlánky (třináct typů) s perfektně zpracovanou kompenzací srovnávacího spoje (nejistota do 0,2 K) nebo odporovými teploměry (čtrnáct typů), elektrický odpor včetně čtyřvodičového měření, frekvenci do 10 kHz s volitelnou amplitudou, počet pulzů a tlak včetně barometrického. Kalibrace tlaku vyžaduje připojení externího tlakového modulu. Barometr může být zabudován uvnitř přístroje a je dodáván na přání uživatele.
 
Dále je možné k přístroji připojit vlastní etalon Pt100 s kalibrační křivkou zadanou koeficienty Callendarovy-van Dussenovy rovnice (CvD).
 

Ovládání

Co uživatele na ASC400 zaujme na první pohled, je nový barevný displej s velkou ostrostí a rozlišením. Dalším zlepšením jsou přehledně uspořádané svorky připojovacího terminálu. Díky umístění panelu svorek na horní straně přístroje nepřekážejí připojovací kabely při obsluze numerické klávesnice.
 
Ovládání přístroje je velmi intuitivní a díky roletovým menu také velmi rychlé.
 
Dvouřádkový displej zobrazuje aktuální nastavení kanálu měření a simulace. Horní řádek je vyhrazen měření proudu, napětí, tlaku a analogového výstupu snímače tlaku. Na dolním řádku lze volit mezi napětím, proudem, termočlánky, odporovými teploměry, elektrickým odporem, frekvencí, pulzy, tlakem a barometrickým tlakem.
 
V režimu simulace lze zvolené veličiny generovat automaticky ve funkci kroků nebo rampy. V rámci nastavení přístroje je možné uchovat pět nejčastěji používaných nastavení.
 

Tlakové moduly

Samostatnou kapitolu představují nové tlakové moduly Crystal APM. Pokrývají rozsah tlaku do 100 MPa a díky vestavěnému barometru mohou zobrazovat absolutní i relativní tlak. Zároveň s moduly je dodáván široký sortiment připojovacích šroubení a tlakových pump. Součástí dodávky tlakového modulu je také kalibrační list z akreditované kalibrační laboratoře.
 

Obchodní informace

Příjemným překvapením by pro uživatele měla být i cena přístroje. Nabídku si mohou zájemci vyžádat na adrese www.tectra.cz.
Ing. Jan Kašpar,
TECTRA a. s.
 

Obr. 1. Provozní kalibrátor JOFRA® ASC400 s tlakovým modulem APM CPF