Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Provádění zkoušek a měření elektrických spotřebičů a nářadí

Opakované zkoušky elektrických spotřebičů během jejich používání mohou vykonávat pracovníci s kvalifikací minimálně podle § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb. (Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice), resp. § 6 nařízení vlády 194/2022 Sb. (Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice), kteří jsou prokazatelně proškoleni v praktickém provádění zkoušek a měření podle ČSN EN 50699:2021 (Opakované zkoušky elektrických spotřebičů) a zároveň mají dostatečné a průkazné znalosti konstrukce elektrického spotřebiče, který je předmětem kontroly, a prokazatelně mají k dispozici měřicí přístroje schopné provádět všechna předepsaná měření.

Školení Provádění zkoušek a měření elektrických spotřebičů a nářadí včetně dokladu o zkoušce pořádá vzdělávací agentura LPE formou e-learningu, který obsahuje také videoukázky provedení zkoušek vybraných spotřebičů v praxi. Po úspěšném absolvování školení obdrží účastníci Doklad o proškolení podle ČSN 33 1600 ed. 2 Změna Z2 Příloha E.

Více informací zájemci najdou na: https://www.lpe.cz/odborna-skoleni/provadeni-zkousek-a-mereni-el-spotrebicu-a-naradi.

Sleva 300 Kč pro čtenáře časopisu Automa: pro uplatnění slevy je nutné uvést do objednávky slevový kód AUTOMA-2023 (slevu je třeba uplatnit již při objednávce, nelze ji uznat zpětně).

                                                      (ed)