Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Protokoly s elektronickými podpisy v systému APROL

V systému pro řízení technologických procesů APROL od společnosti B&R lze bez problémů vyhledávat veškeré údaje o chodu zařízení a provedených změnách nastavení i úpravách systému. Zabezpečený systém tvorby protokolů a výstupních sestav (reports) využívající elektronické podpisy spolehlivě zabraňuje jakýmkoliv zásahům do jednou podepsaných záznamů a provozních dokumentů. Obsluha systému je přesto intuitivní a snadná, jak to zákazníci společnosti B&R očekávají.

Oprávněný pracovník v závodě podepisuje dokumenty s použitím soukromého klíče, který je vytvořen systémem správy klíčů v systému APROL. Pravost podpisů ověřuje vestavěný program Adobe Reader. Tím je znemožněno jakkoliv dále zasahovat do souborů ve formátu PDF, často používaných např. k zaznamenání průběhu zpracování dávek ve výrobě.

Protože systém APROL obsahuje funkci elektronického podpisu se všemi jejími náležitostmi, není třeba používat žádné externě generované klíče ani software od jiných dodavatelů. Uživatelé systému tak mají bez dodatečných nákladů zajištěnou úplnou ochranu záznamů o činnosti zařízení i obsluhy před zfalšováním.

B+R automatizace, spol. s r. o., tel.: 541 420 311, e-mail: office.cz@br-automation.com, www.br-automation.com