Aktuální vydání

celé číslo

11

2019

Využití robotů, dopravníků a manipulační techniky ve výrobních linkách

Průmyslové a servisní roboty

celé číslo

Protokol EtherCAT rozšířen o profil pohonů podle CANopen

Organizace EtherCAT Technology Group (ETG), aby dodavatelům pohonů co nejvíce usnadnila použití komunikační sběrnice Ether- CAT, doplnila do vzorového (referenčního) programového kódu pro řízená zařízení v síti EtherCAT (EtherCAT Slave Sample Code) profil pohonu podle protokolu CANopen. Specifikace EtherCAT určují nejen „jak“, ale i „co“ přenášet. V profilech zařízení jsou specifikovány funkce a jejich parametry i obsahový význam a formát provozních dat. Profily pohonů používané protokolem EtherCAT definuje norma IEC 61800-7 ve svých částech 201 (profil CiA 402 pro CANopen) a 204 (profil pro systém SERCOS). Z pracovních režimů podle CiA 402 byl ETG pro své přednosti zvolen režim cyklického synchronního přenosu. Přestože mnoho pohonů s rozhraním EtherCAT již profil podle CANopen podporuje, šlo dosud o podporu jen základních pracovních režimů v rámci omezené výkonnosti sběrnice CAN. Nyní lze do zařízení s rozhraním EtherCAT snadno integrovat i nové, rychlejší a transparentnější pracovní režimy určené pro CANopen.
Doplněný vzorový kód usnadňuje unifikaci rozhraní v zařízeních, a tím podporuje další šíření sběrnice EtherCAT v průmyslu. Standard EtherCAT tímto opět posouvá meze, co se týče výkonnosti v reálném čase a pružnosti topologie sítě, a to při stejných nebo i menších nákladech než při použití tradičních provozních komunikačních sběrnic. K jeho přednostem patří zejména velmi přesná synchronizace zařízení, možnost použít redundantní kabeláž, funkční bezpečnost (SIL 3) a standardizace na mezinárodní úrovni (IEC, ISO, SEMI).
[Tisková informace ETG, 20. května 2010.]

(sk)