Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Protokol CIP Safety nabízí bezpečné řízení pohybu

Organizace ODVA při veletrhu SPS IPC Drives 2013 představila nejnovější zdo­konalení bezpečnostního komunikačního protokolu CIP Safety™ a další směr jeho rozvoje. Protokol CIP Safety byl poprvé zaveden ODVA v roce 2005 pro systémy funkční bezpečnosti využívající bezpečnost­ní zábrany a světelné záclony. V roce 2006 byl sdružením Sercos International vybrán jako bezpečnostní protokol pro komunikač­ní sběrnici Sercos (Serial Real-time Com­munications System). Od té doby je dále systematicky rozvíjen za účelem širšího využití v průmyslu, především jako nástroj integrace v oboru stavby strojů a strojních zařízení, a to ve spolupráci s mnoha výrob­ci se zkušenostmi v oboru funkční bezpeč­nosti a bezpečného řízení pohybu, např. fir­mami Bosch Rexroth, Rockwell Automati­on a Schneider Electric.

 
Nová zdokonalení protokolu CIP Safety rámcově vycházejí z normy IEC 61800-5-2 Adjustable Speed Electrical Power Drive System – Part 5-2: Safety Requirements – Functional. Jde především o služby v rám­ci CIP Safety podporující bezpečné říze­ní pohybu u pohonů využívajících protokoly EtherNet/IP a Sercos III. Dále ODVA nabí­zí nástroje k ověřování shody s aktuální spe­cifikací CIP Safety, jak požaduje norma IEC 61508, pro bezpečnostní produkty s rozhra­ními Sercos III, EtherNet/IP a DeviceNet (viz také Automa č. 1/2014, str. 20).
 
Příští vydání specifikace CIP Safety přine­se služby pro podporu funkcí STO a SLP v sí­ťových systémech řízení pohybu s protoko­ly EtherNet/IP a Sercos III. V roce 2014 bu­dou organizace ODVA a Sercos International vedle spolupráce na dalším rozvoji protokolu CIP Safety také dále spolupracovat s organi­zací OPC Foundation v oblasti integrace stro­jů s ohledem na jejich funkční bezpečnost. Další informace lze nalézt na www.odva.org.
[Tisková zpráva ODVA, 26. listopadu 2013.]

(sk)