Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Protokol CANopen míří také do servisních robotů

Organizace CAN in Automation (CiA) ustavila pracovní skupinu pro servisní roboty. Zahajovací schůze se konala v Tokiu za účasti představitelů několika japonských firem a výzkumných institucí. Bylo dohodnuto, že bude standardizován způsob převodu specifikace RTC (Robot Technology Component), vytvořené neziskovou organizací OMG (Object Management Group), do prostředí sítě s protokolem CANopen. Výrobci servisních robotů tak budou moci snadno používat komerční přístroje pro CANopen, např. řadiče pohonů a snímače. Aplikační programy pro roboty budou volat funkce RTC (jako tzv. middleware). Detaily protokolu CANopen zůstanou programátorovi skryty. Výsledkem by měl být jednodušší vývoj softwaru spolu s možností opakovaně používat již existující programy vytvořené v jazyce RTC. Dále se pracovní skupina bude zabývat tvorbou a údržbou doporučených postupů při používání dosavadních profilů zařízení s rozhraním CANopen (např. CiA 402 – řadiče pohonů, CiA 404 – snímače, CiA 406 – absolutní snímače polohy, CiA 418/9 – baterie a nabíječky). V případě potřeby pracovní skupina vyvine a bude udržovat jednoúčelové profily CANopen pro subsystémy servisních robotů, např. pro chapadla a řadiče ovládající současně několik os. Zájemci o spolupráci v uvedené oblasti standardizace nechť kontaktují neziskové sdružení CiA (headquarters@can-cia.org).
[CiA, 15. listopadu 2010.]

(sk)